Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Marii Domaradzkiej

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Marii Domaradzkiej

Maria Domaradzka

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Pani Marii Domaradzkiej, wieloletniej nauczycielki przedmiotów zawodowych ekonomicznych w naszej szkole, założycielki i opiekunki zamkowego chóru, który do dziś rozsławia naszą szkołę.
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowiceach składamy rodzinie oraz bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

 Słowa podziękowania i pożegnania  wygłoszone podczas  uroczystości pogrzebowej Pani Marii:  

 

      Pragniemy pożegnać Świętej Pamięci Panią Profesor Marię Domaradzką w imieniu  społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich, czyli grona pedagogicznego, obecnych uczniów oraz wielu roczników absolwentów Zamku.

     Pani Profesor Maria Domaradzka pracowała w naszej szkole od września 1988 roku do stycznia roku 2006. Wychowała kilka pokoleń ekonomistów,  przekazywała wiedzę, uczyła rzetelności, profesjonalizmu, zachęcała do postawy przedsiębiorczości. Była dla uczniów nie tylko nauczycielem i wychowawcą, ale także przyjacielem, służąc im pomocą.

       Należała do  osób  mających dar tworzenia tego, co zwykło nazywać się duchem szkoły, czyli jej tradycji i atmosfery.   Swoją pracą wypełniła wezwanie zawarte w słowach Kamila Cypriana Norwida:  „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało”. Umiłowanie piękna muzyki skłoniło Panią Profesor do założenia chóru szkolnego działającego do dzisiaj. Pod Jej opieką chór rozwijał się, dając radość publiczności i wykonawcom, popularyzując muzykę, ucząc miłości ojczyzny i dumy z tradycji regionu.

      Dzieło Świętej Pamięci Pani Profesor Domaradzkiej kontynuują kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli. W chórze śpiewali ubiegłoroczni maturzyści i obecnie, po chwilowej przerwie spowodowanej pandemią, tradycję przejmą uczniowie klas pierwszych.

     Z żalem żegnamy Panią Profesor, dziękując za wszystko, co zrobiła dla rozwoju naszego Zamku. Obiecujemy, że jej marzenie, by w szkole  piękno „zachwycało do pracy”, będą realizowali obecni i przyszli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych imienia Piastów Opolskich.

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej