Uczniowie - Branżowa Szkoła - turnusy

Uczniowie - Branżowa Szkoła - turnusy

Uczeń skierowany na turnus teoretycznego dokształcania zawodowego powinien ze sobą zabrać:

- skierowanie na kurs
- legitymację szkolną  / dowód osobisty
- wypełnione oświadczenie o codziennych dojazdach  /  wypełniony wniosek o przyjęcie do internatu wraz z kartą informacyjną
- pieniądze na opłacenie zakwaterowania i wyżywienia


Szczegółowe informacje do pobrania poniżej w formacie pdf:

Do pobrania

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej