Plan lekcji - szkoła zaoczna

Plan lekcji - szkoła zaoczna

Rok szkolny 2023/2024

 


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 
 Plan zajęć sem. 5 - kliknij

 Plan zajęć sem. 7 - kliknij 

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej