Szkoła - Rada Rodziców

Szkoła - Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół Zawodowych

im. Piastów Opolskich

w Krapkowicach

 

Skład Komisji Rady Rodziców:

  1. Pan Krzysztof Czapluk - przewodniczący
  2. Pani Beata Jasik - Kucharska - wiceprzewodnicząca
  3. Pani Jolanta Śledź - sekretarz
  4. Pani Anna Rucińska - Szkutnik - skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

  1. Pani Magda Mikołajek
  2. Pani Joanna Kostka
  3. Pani Małgorzata Łodziana

 

Kontakt: krzysztofczapluk@wp.pl

 

Numer konta bankowego RADY RODZICÓW - BS Krapkowice

24888400042001000336200001

Do pobrania

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej