Szkoła - Rada Rodziców

Szkoła - Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół Zawodowych

im. Piastów Opolskich

w Krapkowicach

 

Zarząd Rady Rodziców:

  1. Przybyła Beata - przewodnicząca
  2. Bieńczak Izabela - wiceprzewodnicząca
  3. Hajduk Klaudia - sekretarz
  4. Krauspe Beata - skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

  1. Dwojak Wojciech - przewodniczący
  2. Nowak Katarzyna - członek
  3. Sobocik Agnieszka - członek

 

Kontakt: beatap9999@gmail.com

 

Numer konta bankowego RADY RODZICÓW - BS Krapkowice

24 8884 0004 2001 0003 3620 0001

Do pobrania

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej