Rekrutacja - Procedury

Rekrutacja - Procedury

Wewnątrzszkolny Regulamin Rekrutacji

kandydatów do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

na rok szkolny 2021/2022

Do pobrania

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej