Rekrutacja - Regulamin Rekrutacji

Rekrutacja - Regulamin Rekrutacji

Wewnątrzszkolny Regulamin Rekrutacji

kandydatów do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na rok szkolny 2024/2025

  

Do pobrania

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej