Rekrutacja - Typy szkół

Rekrutacja - Typy szkół

1. Technikum - 5 letnie

 

- Technik Mechanik
- Technik Budownictwa
- Technik Ekonomista /z elementami bankowości/
- Technik Handlowiec
- Technik Informatyk /projektowanie grafiki komputerowej 2D i 3D/
- Technik Logistyk
- Technik Pojazdów samochodowych
- Technik Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 


 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 letnia

 

- wszystkie zawody


- klasa patronacka MULTiSERWIS w zawodzie: monter izolacji przemysłowych

MULTiSERWIS zaprasza uczniów również do nauki w zawodzie ślusarz (ilość miejsc ograniczona).

 Klasy patronackiehttps://multiserwis.com.pl/dla-uczniow/klasy-patronackie/

 

APLIKUJ ON-LINE

 


 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne

 

- LO - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
- LO - dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

 


 

4. Szkoła Policealna – dla kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie - nie jest wymagana matura.

 

Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:

 

- asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

- opiekun osoby starszej – 2 lata

- opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata

- opiekunka środowiskowa – 1 rok

- technik administracji – 2 lata

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku

 
 

 
Filmy nagrane przez uczniów naszej szkoły
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej