Wspieramy najlepszych

Wspieramy najlepszych

Jak co roku rusza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) i ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie: nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Do pobrania

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej