Wirtualna strzelnica

Wirtualna strzelnica

Wirtualna strzelnica, wyposażona w projektor, kamerę, głośniki, klawiaturę i specjalistyczne oprogramowanie, a także repliki broni, to sprzęt który znalazł się na wyposażeniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. W ramach projektu oprócz zakupu nowoczesnych urządzeń wyremontowano pomieszczenie znajdujące się pod salą gimnastyczną. Uczniowie zyskali więc możliwość trenowania celności, precyzji i koncentracji w bezpiecznych warunkach. Ze strzelnicy mogą korzystać zarówno osoby uczęszczającego do „zamku”, jak i szkoły, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (w wymiarze do 130 godzin miesięcznie) oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie obronności państwa (w wymiarze do 30 godzin miesięcznie). Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

strzelnica

 

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej