Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim

Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim

Projekt „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Kurs spawacza metodą MAG

- Kurs kierowcy wózków widłowych z napędem silnikowymi wymienną butlą gazową

- Kurs AutoCad

- Staże zawodowe w przedsiębiorstwach

- Doradztwo zawodowe dla uczniów

- Kurs 3D MAX

 

 

 

 

Do pobrania

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej