Odszedł mgr inż. Andrzej Bujak - wieloletni nauczyciel Zamku

Odszedł mgr inż. Andrzej Bujak - wieloletni nauczyciel Zamku

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr inż. Andrzeja Bujaka, wieloletniego nauczyciela przedmiotów zawodowych budowlanych w naszej szkole.
Pan Bujak wychował w naszej szkole wiele pokoleń techników budownictwa i był niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie.
Pani mgr inż. Danucie Bujak oraz najbliższej rodzinie składamy najszczersze kondolencje

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej