NFORMACJA інформації

NFORMACJA інформації

NFORMACJA  інформації

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-18lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Ustalenie klasy odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą (chyba, że rodzic zwróci się z prośbą o przyjęcie do niższej klasy), a przyjmowanie odbywa się w ciągu całego roku. W celu zapisania dziecka należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie w którym mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadanych wolnych miejsc.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pełnomocnikiem ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy została Mariia Studans telefon +48 698 159 225

 

Więcej informacji na facebooku:

https://www.facebook.com/PowiatKrapkowicki/photos/a.472512322819583/7137458656324883/?type=3

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej