Moje życie, Twój 1% Marianna Ochlast

Moje życie, Twój 1% Marianna Ochlast

Szanowni Państwo, nasza nauczycielka pani Dominika Ochlast prosi o Wasz 1% dla swojej córeczki. Konto do wpłat również poniżej. Dla Marianny.

Ochlast 1%

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej