Kierunek technik mechanik objęty patronatem przedsiębiorstwa Chespa

Kierunek technik mechanik objęty patronatem przedsiębiorstwa Chespa

Kierunek technik mechanik objęty patronatem przedsiębiorstwa Chespa. 

 

Pomiędzy Chespa Wykrojniki sp. z o.o, a Powiat Krapkowicki oraz  Zespołem Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich została zawarta umowa o współpracy w zakresie kształcenia przyszłych mechaników.

 

Celem współpracy jest między innymi:

 

- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie z wykorzystaniem najnowszych metod;

- Organizację stażów i praktyk dla mechaników z naszej szkoły;

- Zapewnienie perspektywy pracy po ukończeniu szkoły - zarówno technikum jak i szkoły branżowej w zawodach mechanicznych;

- Organizacja wizyt studyjnych;

 

Umowę w imieniu firmy Chespa podpisali prezes zarządu, Pan Marek Siekiera, oraz członek zarządu, Pan Roman Radomski.
Powiat Krapkowicki reprezentowała Pani Sabina Gorzkulla oraz dyrektor naszej szkoły - Pan Wolfgang Schneider.

Nawiązanie współpracy Zamku z firmą Chespa to bardzo ważny element w kształceniu przyszłych mechaników.
Dzięki temu nasi mechanicy mogą już na początku swojej drogi zawodowej poznawać nowoczesne technologie, sposoby zarządzania oraz realizować obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwie, które w przyszłości może zapewnić im pracę i dalszy rozwój.

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej