Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Zespole Szkó³ Zawodowych

im. Piastów Opolskich

w Krapkowicach


Sk³ad Komisji Rady Rodziców:

  1. Pan Krzysztof Czapluk - przewodnicz±cy      
  2. Pani Beata Jasik - Kucharska - wiceprzewodnicz±ca
  3. Pani Jolanta ¦led¼ - sekretarz
  4. Pani Anna Ruciñska - Szkutnik - skarbnik

Sk³ad Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

  1. Pani Magda Miko³ajek
  2. Pani Joanna Kostka
  3. Pani Ma³gorzata £odziana

Kontakt: krzysztofczapluk@wp.pl

 Regulamin Rady Rodziców


Numer konta bankowego RADY RODZICÓW - BS Krapkowice

24888400042001000336200001
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft