Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

DRUKI - Pobierz pliki

Pliki w formacie doc /MS Word/ do ¶ci±gniêcia poni¿ej:

 PODANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Pliki w formacie doc /MS Word/ do ¶ci±gniêcia poni¿ej:

Deklaracja udzia³u w kursie /KKZ

Wniosek o przyjecie kandydata do LO dla Doros³ych

Wniosek o przyjecie kandydata do SP

Deklaracja zgody pracodawcy o przyjêcie kandydata na naukê zawodu jako m³odocianego pracownika

Wzór umowy


Podanie o wydanie duplikatu ¶wiadectwa lub za¶wiadczenia

Podanie o zwolnienie z zajêæ wychowania fizycznego

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft