Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - AKTUALNE PROJEKTY

"Wykształcenie Twoją szansą"

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach projektu pn. "Wykształcenie Twoją szansą", który jest realizowany przez Powiat Krapkowicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

"Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"

Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowejjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przewidziana jest od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014


Główne założenia projektu:

 • 50 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego, które chcą włączyć się w budowę sieci współpracy szkół z nowoczesnymi firmami oraz opolskimi instytucjami oświatowymi i zrzeszającymi przedsiębiorców,
 • średnio 5 nauczycieli z każdej szkoły prowadzi 20 godz. (+ zadania e-learningowe) zajęcia według wypracowanego scenariusza z grupą min. 10 uczniów (grudzień - kwiecień),
 • wyposażenie 50 szkół w zestawy multimedialne (laptop + rzutnik), podręczniki (książkowe lub e-book) oraz materiały biurowe potrzebne do pracy z uczniami,
 • konferencja dla Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej "Opracowanie strategii współpracy szkół kształcących zawodowo z przedsiębiorcami",
 • zorganizowanie 150 czterotygodniowych praktyk zawodowych (w większości zagranicznych) dla uczniów (średnio 3 z każdej szkoły) w miesiącach luty - czerwiec 2013,
 • 4 konferencje związane z budowaniem "Sieci współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej",
 • 4 seminaria "Planowanie kariery zawodowej" dla 500 uczniów,
 • dedykowane programy dla szkół poszczególnych branż:
 • mechaniczno-samochodowej z udziałem mobilnego symulatora jazdy w trudnych warunkach (symulator instalowany będzie na terenie szkoły na 1 dzień),
 • gastronomicznej - zajęcia pokazowe "Uczymy się od mistrza" połączone z warsztatami prowadzone na terenie szkoły przez specjalistów w branży,
 • ekonomiczno-handlowej - zajęcia dla uczniów na terenie RCRE Opole z wykorzystaniem nowoczesnej platformy "Wirtualna firma",
 • rolniczej, leśnej, turystyczno-hotelarskiej - wyjazd na targi rolnicze i turystyczne,
 • informatycznej, elektronicznej i mechatronicznej - wyjazd na targi nowych technologii CeBIT,
 • specjalistyczne warsztaty dźwiękowo-filmowe "Promujemy swoją szkołę" dla 4 osobowych zespołów uczniowskich, prowadzone w studiu nagrań RCRE przez specjalistów,
 • konkurs "Mam wizję - mam plan" dla uczniów z cennymi nagrodami,
 • happening podsumowujący projekt i promujący innowacyjne szkoły zawodowe dla ponad 500 uczniów, dyrektorów i nauczycieli.

 

ORGANIZATOR PROJEKTU: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, 774579897, fax: +48774552979
www.rcre.opolskie.pl, kontakt@rcre.opolskie.pl


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft