Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2018 - TERMINY

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I  PRACODAWCY


 
Rekrutacja 2018/2019
  Elektroniczny nabór - wejdź

Gimnazjaliści!

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych trwa do 22 czerwca 2018 r.

 

 
 
Szkoła w obiektywie - prezentacja 2018 [pdf]


Ogólne zasady przyjmowania kandydatów

 

1.    Termin składania wniosków:

a)    od 28 maja do 22 czerwca 2018r. - Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   od 1 czerwca do 25 czerwca 2018r. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

i Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

2. Termin składania dokumentów:

a)    od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.

-     Technikum

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła).

-     Branżowa Szkoła I Stopnia

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
  • deklarację zgody pracodawcy o przyjęcie kandydata na naukę zawodu jako młodocianego pracownika (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji).

b)   od 1 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r.

-     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego.

c)    od 1 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r.

-     Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • kserokopię dowodu osobistego.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

a)    11 lipca 2018r. godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   3 lipca 2018r. godz. 1200 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    3 lipca 2018r. do godz. 1200 – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 


Tu jesteśmy:

 

Film promocyjny szkoły - zawody w technikum

 

Film promocyjny szkoły


 

Film z konkursu o szkole "Jak postrzegam moja szkołę?" autor - Gilbert Derlikiewicz
 
 
 
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft