Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2020 - TERMINY

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I PRACODAWCY


 
Rekrutacja 2020/2021
  Elektroniczny nabór - wejdź


Rekrutacja trwa od 11 maja 2020 r.

 

 
 


 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Data

Rodzaj czynności

 

1.

11.05.2020r. – 23.06.2020r.

do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 
 

2.

26.06.2020r. – 30.06.2020r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

3.

13.07.2020r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń

 

4.

13.07.2020r. – 20.07.2020r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki
w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów

 

5.

21.07.2020r.

do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

do poszczególnych oddziałów szkoły, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń oraz informacji o wolnych miejscach

 

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Ostateczne ogłoszenie list przyjętych – 31.08.2020r. godz. 12:00


Tu jesteśmy:

 

Film promocyjny szkoły - zawody w technikum

 

Film promocyjny szkoły


 

Film z konkursu o szkole "Jak postrzegam moja szkołę?" autor - Gilbert Derlikiewicz
 
 
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft