Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2017 - TERMINY

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I  PRACODAWCY


 
Rekrutacja 2017/2018

wejdź ---> Elektroniczny nabór  <--- wejdź 

Gimnazjaliści!

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych trwa do 23 czerwca 2017 r.

 

 
 
Szkoła w obiektywie - prezentacja 2017 [pdf]


Ogólne zasady przyjmowania kandydatów

 

1.    Termin składania wniosków:

a)    od 29 maja do 23 czerwca 2017r. - Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

b)   od 02 czerwca do 26 czerwca 2017r. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    od 01 czerwca do 28 czerwca 2017r. - Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

2.    Termin składania dokumentów:

a)    od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

-     Technikum

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

-      Branżowa Szkoła I stopnia

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • deklarację zgody pracodawcy o przyjęcie kandydata na naukę zawodu jako młodocianego pracownika (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji).

b)   od 02 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r.

-     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego.

c)    od 01 czerwca 2017r. do 28 czerwca 2017r.

-     Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • kserokopię dowodu osobistego.

 

3.    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

a)    10 lipca 2017r. do godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

b)   4 lipca 2017r. do godz. 1200 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    4 lipca 2017r. do godz. 1200 – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

4.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów odbywa się w terminie:

a)    od 10 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. do  godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

b)   od 7 lipca 2017r. do godz. 1400 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    od 7 lipca 2017r. do 10 lipca 2017r. do godz. 1500 – Szkoła Policealna dla Dorosłych.

 

5.    Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów szkoły, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń oraz informacji o wolnych miejscach odbędzie się
w terminie:

a)        14 lipca 2017r. do godz. 1400 – Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

b)        11 lipca 2017r. do godz. 1200 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)        11 lipca 2017r. do godz. 1200 – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

 

6.    Postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami:

a)         od 14 lipca 2017r. do 17 lipca 2017r.  – Technikum i Branżowa Szkoła
I stopnia

b)        od 12 lipca 2017r. do 26 lipca 2017r. – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)         od 25 lipca 2017r. do 23 sierpnia 2017r. – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

 

7.    Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów - 31 sierpnia 2017r. do godz. 1300

 

Tu jesteśmy:

 

Film promocyjny szkoły


 

Film z konkursu o szkole "Jak postrzegam moja szkołę?" autor - Gilbert Derlikiewicz
 
 
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft