Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2019 - TERMINY

ERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I  PRACODAWCY


 
Rekrutacja 2019/2020
  Elektroniczny nabór - wejdź


Rekrutacja trwa od 13 maja 2019 r.

 

 
 


Ogólne zasady przyjmowania kandydatów

 

1.    Termin składania wniosków:

a)    od 28 maja do 21 czerwca 2019r. – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   od 3 czerwca do 25 czerwca 2019r. – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    od 3 czerwca do 27 czerwca 2019r. – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

2.    Termin składania dokumentów:

a)    od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Technikum

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopię wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła).

-      Branżowa Szkoła I Stopnia

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopię wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • deklarację zgody pracodawcy o przyjęcie kandydata na naukę zawodu jako młodocianego pracownika (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji).

b)   od 3 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

c)    od 3 czerwca 2019r. do 27 czerwca 2019r.

-     Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

3.    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

a)    11 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   3 lipca 2019r. godz. 1200 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    3 lipca 2019r. do godz. 1200 – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

4.    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów odbywa się w terminie:

a)    od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do  godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   do 5 lipca 2019r. do godz. 1400 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    od 5 lipca 2019r. do 10 lipca 2019r. – Szkoła Policealna dla Dorosłych.

5.    Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów szkoły, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
na tablicy ogłoszeń oraz informacji o wolnych miejscach odbędzie się w terminie:

a)        16 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)        10 lipca 2019r. do godz. 1200 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna dla Dorosłych


Tu jesteśmy:

 

Film promocyjny szkoły - zawody w technikum

 

Film promocyjny szkoły


 

Film z konkursu o szkole "Jak postrzegam moja szkołę?" autor - Gilbert Derlikiewicz
 
 
 
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft