Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2020 - TERMINY

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I PRACODAWCY


 
Rekrutacja 2020/2021
  Elektroniczny nabór - wejdź


Rekrutacja trwa od 15 czerwca 2020 r.

 

 
 


 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Data

Rodzaj czynności

 

1.

15.06.2020r. – 10.07.2020r.

do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 
 

2.

26.06.2020r. – 10.07.2020r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły

 

 

31.07.2020r. – 04.08.2020r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół
do których kandyduje

 

3.

12.08.2020r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń

 

4.

13.08.2020r. – 18.08.2020r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

5.

19.08.2020r.

do godz. 14:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

do szkoły, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń oraz informacji o wolnych miejscach

 

 

Ostateczne ogłoszenie list przyjętych – 31.08.2020r. godz. 12:00


Tu jesteśmy:

 

Film promocyjny szkoły - zawody w technikum

 

Film promocyjny szkoły


 

Film z konkursu o szkole "Jak postrzegam moja szkołę?" autor - Gilbert Derlikiewicz
 
 
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft