Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2020 - TYPY SZKÓŁ

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I PRACODAWCY


 
TYPY SZKÓŁW ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Technikum

5 letnie:
Technik Mechanik
Technik Budownictwa
Technik Ekonomista /z elementami bankowości/
Technik Handlowiec
Technik Informatyk /projektowanie grafiki komputerowej 2D i 3D/
Technik Logistyk
-  Technik Pojazdów samochodowych
Technik Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ulotki zawodów - technikum

 


 2. Branżowa Szkoła I Stopnia

3 letnie:
- wszystkie zawody
- klasa patronacka MULTiSERWIS w zawodzie:
     - monter izolacji przemysłowych

 

MULTiSERWIS zaprasza uczniów do nauki w zawodzie ślusarz  (ilość miejsc ograniczona).

więcej informacji o zawodach, które mo¿na zdobyć w firmie MULTiSERWIS :

 

http://zamek.krapkowice.pl/subpages.php?id=800&lang=PL

 


 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zaoczne 4 letnie:
LO - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
LO - dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

 


4.  Szkoła Policealna dla kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie - nie jest wymagana matura.

 

Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:

-  asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

-  opiekun osoby starszej – 2 lata

-  opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata

-  opiekunka środowiskowa – 1 rok

-  technik administracji – 2 lata

-  technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku 


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft