Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA INFORMATYCZNA

http://patrykko.webd.pl/informatycy/

 

Witamy na stronie Komisji Przedmiotów Informatycznych

w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.


Skład Zespołu:

 

·  mgr inż. Agnieszka Podstawa - przewodnicząca zespołu

·  mgr Dorota Deć 

·  mgr Leszek Ludwikowski 

·  mgr Andrzej Mielczarek 

·  mgr Małgorzata Koralewska 

·  mgr inż. Patryk Kowol 


Nadrzędnym celem naszej komisji jest przygotowywanie uczniów/słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk. W sesji letniej 2011 r. część praktyczną tego ezaminu zdało 100% uczniów szkoły dziennej i 100% słuchaczy szkoły policealnej (średnia zdawalność w województwie opolskim to 73,9%). Średnia ilość zdobytych punktów w tej części to 86,8 na 100 możliwych (w województwie 76,9 pkt). Część pisemną zdało 81,5% uczniów/słuchaczy, co jest lepszym wynikiem o 20,6% między zdawalnością w naszej szkole a w województwie.

Zakres uprawnień i odpowiedzialności Zespołu:

·  kształcenie uczniów/słuchaczy w zawodzie Technik Informatyk,

 

·  kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów informatycznych,

·  przeprowadzanie próbnych egzaminów i badania wyników nauczania,

 

·  organizowanie i przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych,

 

·  organizowanie konkursów dla uczniów,

 

·  organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów,

 

·  prowadzenie szkolnej kawiarenki internetowej.

 


Projekt  "Innowacyjna Szkoła Zawodowa"- odwiedź stronę projektu:

http://www.isz.wodip.opole.pl/


Projekt  "Szkoła nowych technoligii" - nasza szkoła zakwalifikowała się 19.10.2011 do projektu: "Szkoła nowych technologii", który jest organizowany przez firmę Microsoft i WSIP.

W projekcie uczestniczyć będą nauczyciele informatyki:

Agnieszka Podstawa

Andrzej Mielczarek

Patryk Kowol

oraz uczniowie naszej szkoły, których w najbliższym czasie wytypujemy.

Informację na temat projektu będą na bieżąco aktualizowane. 


W ramach realizacji projektu: "Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przeprowadziła prace związane z przygotowaniem zadań na nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jedną z najistotniejszych zmian w organizacji części pisemnej jest wykorzystanie systemu elektronicznego wspomagania egzaminu.
W związku z powyższym  grupa informatyków klasy IV TIL, naszej szkoły brała w dniu 15.12.2011 r. udział w próbnym rozwiązywaniu testów pisemnych on-line w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Osoba przeprowadzająca próbę: mgr Leszek Ludwikowski.


 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft