Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH EKONOMICZNYCH

Nadrzędnym celem naszej komisji jest przygotowywanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Ekonomista, Technik Handlowiec , Technik Logistyk oraz uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych.

Skład komisji:
mgr  Izabela Szywalska- Przewodnicząca

mgr  Jolanta Szwed 
mgr inż. Mariola Bujak

mgr  Joanna Krężel- Pulst

mgr inż. Alina Hornatkiewicz

inż. Olimpia Wikierska

mgr  Grażyna Jakubska

mgr inż. Tomasz Micek

mgr  Henryk Galli

 

TECHNIK  EKONOMISTA

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

A. 35  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A. 36  Prowadzenie rachunkowości

 W obu kwalifikacjach poznasz programy do obsługi firm: Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Płatnik. Poznasz zagadnienia związane z ubezpieczeniami, rozliczaniem podatków oraz

 wypełnianiem dokumentów księgowych.

 

ZAWODY DLA TECHNIKA EKONOMISTY TO:

- urzędnik podatkowy

- urzędnik ubezpieczeń społecznych

- pracownik księgowy

- pracownik ds. kadr i płac

- sekretarka

- agent celny

- spedytor

- pośrednik pracy

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

- urzędy administracji publicznej

- banki i urzędy skarbowe

- instytucje ubezpieczeniowe

- jednostki samorządu terytorialnego

- przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe

- prowadzenie własnej działalności

 

 

TECHNIK  HANDLOWIEC

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

A. 18  Prowadzenie sprzedaży

A. 22  Zarządzanie działalnością handlową

 

ZAWODY DLA TECHNIKA HANDLOWCA TO:

 

- przedstawiciel handlowy

- pracownik  działu marketingu

- pracownik administracyjno- handlowy

 

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

- prowadzenie własnej działalności

- pracownik działu sprzedaży

- przedsiębiorstwa handlowe

- instytucje ubezpieczeniowe

- przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe

 

 Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię  handlową. Poznasz obsługę kasy fiskalnej oraz programy

 

TECHNIK  LOGISTYK

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
          dystrybucji  i  magazynowania;
 A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
 A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

W poszczególnych kwalifikacjach nauczysz się wypełniać dokumenty związane z:

- obrotem magazynowym np. PZ- przyjęcie zewnętrzne, PW- przyjęcie wewnętrzne,
  RW- rozchód  wewnętrzny, Mm- przesunięcie międzymagazynowe, RW- rozchód zewnętrzny, Faktura

-  przewozem w różnych gałęziach transportu np. CMR, CIM, Konosament, AWB,
  zlecenie  spedycyjne i transportowe

-  planowaniem komunikacji miejskiej, gospodarki odpadami i inne

 

W ramach projektów unijnych organizujemy kursy:

– Na wózek widłowy

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują
i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie
w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Praca:

Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim transport, spedycja, przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

 


zobacz zdjęcia z eliminacji do Olimpiady Logistycznej z dn.21.10.2011


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft