Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Skład komisji:

mgr Aleksandra Galli

mgr Aleksandra Rataj- Latka

mgr  Mariola Necel

mgr Magdalena Malewicz

mgr Joanna Włochowicz

mgr Elżbieta Szczepanik

mgr Adam Latka

mgr Marcin Sułkowski

 

http://zamek.krapkowice.pl/historycy


GRUPA TEATRALNA

“Teatr – to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą”
(Novalis)

Koło teatralne działa w naszej szkole od 2007 roku. Zajęcia warsztatowe, które odbywają się na scenie auli Zamku, wychodzą naprzeciw twórczej ekspresji uczniów, rozwijają zainteresowanie teatrem, poszerzają umiejętności pracy w zespole.
Dotychczas przygotowaliśmy następujące przedstawienia teatralne:


-  "Dziady”


- "Śluby panieńskie”


- "Między”

- "Ty, który skrzywdziłeś"

- "Góra lodowa"

- "Gdzie jest król?"

                                                                                                                                                                                                                                                           -"Moralność pani Dulskiej"    

                                                                                        
Co roku uczestniczymy w Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Pierrot” w Zespole Szkół w Głogówku. Nasze występy uświetniają szkolne imprezy, takie jak Zamkowe Dyktando, Dzień Kobiet czy działania profilaktyczne w ramach programu PAT.
Ciężka i żmudna praca włożona w przygotowanie przedstawień owocuje. Zdobyliśmy kilka nagród w Przeglądzie „Pierrot”, ale nie osiadamy na laurach.
Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy nowych uczniów, zainteresowanych „zabawą w teatr”. Chętni proszeni są o kontakt z opiekunami koła teatralnego p. Magdaleną Malewicz bądź p. Joanną Krężel.PROGRAM PROFILAKTYCZNY PaT

Od roku szkolnego 2011/2012 szkoła uczestniczy w działaniach ogólnopolskiego programu profilaktycznego PaT- "Profilaktyka a Ty". Podczas imprez tańczymy, śpiewamy, realizujemy się aktorsko... Co roku w czerwcu uczestniczymy w "Zrywie wolnych serc", akcji przygotowywanej przez młodzież w całej Polsce.

Zapraszam wszystkich uczniów, którzy chcieliby pochwalić się swoim talentem i wziąć udział w programie

Aleksandra Rataj- Latka, instruktor PaT


 


Lista lektur - poziom podstawowy (obowiązkowo lektury z *)

 • Sofokles Antygona lub Król Edyp;
 • *Bogurodzica; Lament świętokrzyski
 • William Szekspir Makbet lub Hamlet;
 • *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
 • Adam Mickiewicz– sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;
 • Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna
 • Bolesław Prus *Lalka;
 • Joseph Conrad Jądro ciemności;
 • Stanisław Wyspiański *Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I –Jesień);
 • Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie);
 • Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;
 • *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
 • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;
 • wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga do nikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria,Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George'a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży).
 • Witold Gombrowicz *Ferdydurke (fragmenty);
 • plus wybrane wiersze: Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak; Miron Białoszewski

Lista lektur - poziom rozszerzony

1. Teksty poznawane w całości

nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości. Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • Horacy – wybrane liryki;
 • Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);
 • poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;
 • Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy;
 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;
 • Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie;
 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego);
 • wybrana powieść(lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery); wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;
 • Dante Alighieri Boska komedia;
 • Johann Wolfgang Goethe Faust;
 • Czesław Miłosz – wybrany esej;
 • Zbigniew Herbert – wybrany esej;
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskie go, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);
 • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
 • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);
 • Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

3. Inne

 • wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);
 • spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;
 • stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

 


Zobacz archiwalne zdjęcia z Wielkiego Zamkowego Dyktanda

 

Ty który skrzywdziłeś
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft