Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

Szkolny Ośrodek Kariery – opiekun mgr Elżbieta Szczepanik


Jeżeli nie potrafisz odnaleźć się w trudnej rzeczywistości, nie masz sprecyzowanych planów na przyszłość, zgłoś się do naszego SzOK-u !!!
Czym jest SzOK?
Szok to miejsce gdzie poznasz swoje predyspozycje zawodowe, zasady rządzące rynkiem pracy, poznasz podstawy prawa pracy.
Celem SZOK-u jest :
- rozpoznawanie umiejętności własnych zasobów osobistych;
- poznanie ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach;
- kształtowanie umiejętności prezentowania się na rynku pracy;
- kreowanie postaw aktywnych, kreatywnych;
- umiejętność prezentowania się na rynku pracy;
- poznanie świata zawodów.
Plan działania  SZOK-u:
Życie we współczesnych realiach gospodarczych sprawia nam wszystkim trudność. Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce determinuje konieczność właściwego przygotowania młodzieży w tej rzeczywistości. Niniejszy program ma temu służyć.
Koncepcja programu SzOK ukierunkowuje ucznia na 5 obszarów tematycznych:
·       komunikacja interpersonalna
·       rynek pracy
·       samozatrudnienie
·       współpraca z instytucjami wspierającymi działanie SzOK
·       stosowanie technik multimedialnych
Uzupełnienie tych obszarów stanowi integracja Polski z Unią Europejską i wynikające z tego faktu szanse dla młodych obywateli naszego kraju. Największy nacisk jest położony na kształtowanie przedsiębiorczych postaw ucznia i świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej. Zagadnienia teoretyczne poznawane w trakcie realizacji poszczególnych modułów będą konieczne jedynie do wykonywania ćwiczeń kształtujących kluczowe umiejętności.


SzOK ma na celu przygotowanie młodego człowieka do aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Powinien kształtować przede wszystkim przedsiębiorcze postawy uczniów, takie jak:
·        wiara we własne możliwości
·        wytrwałość w dążeniu do celu
·        odpowiedzialność za podejmowanie decyzji
·        uczenie się na błędach
·        podejmowanie z własnej inicjatywy działań między innymi poszukiwania pracy, podejmowanie działalności gospodarczej
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
·        poznanie samego siebie i swoich możliwości
·        umiejętność dokonywania samooceny
·        umiejętność autoprezentacji
·        umiejętność aktywnego słuchania, przemawiania i prowadzenia rozmowy
·        aktywne uczestniczenie w pracy zespołu
·        znajomość najważniejszych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
·        świadomość, co jest ważne w procesie poszukiwania swego miejsca na rynku pracy
·        znajomość najbardziej efektywnych sposobów poszukiwania pracy
·        umiejętność przygotowania dokumentacji potrzebnej w procesie poszukiwania pracy
·        kreowanie pomysłów na działalność gospodarczą, czyli stworzenie miejsca pracy dla siebie.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft