Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Skład Zespołu Wychowawczego

Przewodniczący: mgr Bożena Szady – Migdał – wicedyrektor ds. wychowawczych
Członkowie:       mgr inż. Danuta Kałwa – Bujak – nauczyciel, wychowawca
                       mgr Benedykta Nowak – higienistka szkolna
                       mgr Julita Bąk – Miler - pedagog

Główny cel działania Zespołu Wychowawczego: poszukiwanie i wypracowywanie form i metod pracy, które pomogą dziecku i jego rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych w sytuacjach trudnych.

Zadania:
1)    Opracowanie programu działań wychowawczych i profilaktycznych na dany rok szkolny
2)    Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
3)    Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole.
4)    Szukanie przyczyn powstania tych sytuacji oraz sposobów ich zapobiegania.
5)    Wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji różnych form przeciwdziałania negatywnym sytuacjom, których sprawcą jest uczeń.
6)    Czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia.
7)    Wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania / indywidualne wsparcie pedagoga szkolnego, pedagogizacja w ramach wywiadówek, programów profilaktycznych /.
8)    Organizowanie w ramach współpracy z rodzicami, spotkań konsultacyjno – interwencyjnych ds. wychowawczych.
9)    Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole poprzez gromadzenie informacji dotyczących uczniów przejawiających niewłaściwe zachowanie w środowisku szkolnym i rodzinnym.
10)    Podejmowanie działań naprawczych poprzedzone omawianiem trudnych sytuacji i poszukiwaniem rozwiązań.

Przydatne strony internetowe dla rodziców:


alkohol:
www.parpa.pl
www.zdrowie.med.pl
narkotyki:
www.narkomania.org.pl
www.narkotyki.com.pl
przemoc:
www.niebieskalinia.pl
www.parpa.pl
sekty:
www.kulty.info
www.sekty.net


Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" : 0 801 131 000, 058 301 0000

 Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy,
 dla sprawców stosujących przemoc, świadków
 tel. 0 801 120 002
www.niebieskalinia.pl

 Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
 tel. 0 801 140 068
www.psychologia.pl
 
więcej w załączniku Pedagog szkolny

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

dyżury pedagoga

obowiązuje od 18.11. 2019 roku

 

PONIEDZIAŁEK                      08.00 – 12.00

WTOREK                                 11.00 – 16.00

 ŚRODA                                    07.30 – 12.30

 CZWARTEK                            09.00 – 13.00

 PIĄTEK                                    11.00 – 15.00

 


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft