Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

O SZKOLE - HISTORIA KRAPKOWIC

Jakkolwiek Krapkowice zostały wzmiankowane po raz pierwszy w 1294 r., to jednak na podstawie wyników badań archeologicznych - można stwierdzić, że ludzie osiedlili się w tym miejscu już dużo wcześniej. Zdecydowały o tym dogodne naturalne warunki obronne. Dwie rzeki i mokradła od najdawniejszych czasów broniły do tego miejsca dostępu. W starożytności, przebiegał w rejonie Krapkowic szlak, łączący Cesarstwo Rzymskie z Morzem i Bałtyckim. Tutaj docierali kupcy rzymscy, jeździli oni przez Bramę Morawską, wzdłuż Odry, nad morze, przede wszystkim po bursztyn. Kupcy nabywali na naszych terenach skóry i płody rolne. Być może już w czasach rzymskich na tym szlaku, w miejscu najstarszej części

 

 

 

         
Foto: Most na Odrze        Foto: Rynek                    Foto: Rynek 

 

 

    Krapkowic, powstała pierwsza osada. Podczas badań archeologicznych natrafiono na pozostałości półziemianki i paleniska z przełomu VI i VII wieku naszej ery. W kilku miejscach na terenie, Krapkowic znaleziono ułamki naczyń glinianych z wieków IX - XI, a więc z okresu wczesnego średniowiecza. Te znaleziska potwierdzają ciągłość osadniczą przez okres całego średniowiecza. W tym czasie podstawowym zajęciem tutejszej ludności było rybołówstwo, handel i uprawa ziemi.

     Prawa miejskie na prawie magdeburskim otrzymały Krapkowice najprawdopodobniej w 1295 roku (akt nadania nie zachował się).

      Krapkowice na początku XX wieku posiadały młyn, fabrykę papieru, wapienniki, dwa tartaki i cegielnię parową, a także fabrykę papy, celulozy i kartonu. W 1903 roku uruchomiono tu elektrownię której pełny rozruch nastąpił w latach 1914 - 1917. W latach 1913 - 15 wybudowano wieżę ciśnień i założono sieć wodociągową. W 1894 roku wybudowano szpital, który posiadał urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i łaźnie.

    Regulacje rzeki Odry i odbudowa śluz przyczyniły się do rozwoju transportu rzecznego. W 1930 roku hrabia Sponeck, sprzedał część swoich dóbr otmęckiej firmie obuwniczej Bata, która wybudowała fabrykę obuwia.


   Obie miejscowości Krapkowice i Otmęt, dzięki przemysłowi i handlowi, a także dobremu połączeniu z okręgami przemysłowymi drogami kolejowymi i rzecznymi, zaczęły się rozwijać.


     Demograficzny rozwój Krapkowic przebiegał następująco:

 

1534 rok - 400;

 

1758 rok - 628;

 

1834 rok - 2.157;

 

1940 rok - 5.600;

 

1946 rok - 3.417;

 

1993 rok - 20.000;

 

            2000 rok - 25.671 mieszkañców.

 

    W 1950 roku powstało województwo opolskie, a w nim z dniem 1 stycznia 1956 roku, z krańcowych terenów powiatów opolskiego, strzeleckiego i prudnickiego utworzono nowy powiat krapkowicki. Jego powierzchnia wynosiła 431,5 km2, na której zamieszkiwało 60 tyś. osób. Pod względem gospodarczym był to powiat silnie rozwinięty przemysłowo. Zajmując 4,5% powierzchni województwa, powiat krapkowicki dawał 10% produkcji globalnej województwa. Na wysokim poziomie stało też rolnictwo.


  W Krapkowicach, po podniesieniu do rangi miasta powiatowego, następuje rozwój przemysłu i budownictwa. Wybudowano trzy osiedla mieszkaniowe 1000-lecia, XXX - lecia i Sady oraz dwa osiedla domów jednorodzinnych. Rozbudowa zakładów przemysłowych i budowa cementowni "Górażdże" przyczyniły się do dalszego rozwoju miasta.


   W 1961 roku dotychczasowe Osiedle Otmęt zostało włączone do Krapkowic. W 1975 roku, po likwidacji powiatów, powstała gmina Krapkowice obejmująca następujące sołectwa: Borek, Dąbrówka Górna, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Piętna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice, Gwoździce. Z dniem 1 stycznia 1999 roku Krapkowice stały się ponownie siedzibą powiatu, który tworzą gminy: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce i Zdzieszowice.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft