Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

O SZKOLE - BIEŻĄCY ROK SZKOLNY

Semper in altum - zawsze wzwy¿! Dbamy o jako¶æ - w ka¿dym szczególe. Idziemy w nowoczesno¶æ nie zapominaj±c o tradycji. 


ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH

im. PIASTÓW OPOLSKICH w KRAPKOWICACH

ul. ZAMKOWA 5, 47-300 Krapkowice

tel: (+48 77) 4661338(+48 77) 4661728      

fax: (+48 77) 4661728

www.zamek.krapkowice.pl

email: szkola@zamek.krapkowice.pl


Dyrektor szko³y:

mgr Wolfgang Schneider - dyrektor szko³y

 


Hymn ZSZ w Krapkowicach
GDY U¯YÆ CHCESZ ¯YWOTA...


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft