Nie żyje Janina Barbara Kos - była dyrektor naszej szkoły

Nie żyje Janina Barbara Kos - była dyrektor naszej szkoły

Janina Barbara KosZ ogromnym żalem i niewypowiedzianym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janiny Barbary Kos, wieloletniej dyrektor naszej szkoły.
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów ZSZ Krapkowice składamy rodzinie oraz bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

  

Świętej Pamięci Pani Dyrektor Janina Barbara Kos pracowała w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 37 lat. Uczyła młodzież języka rosyjskiego i elementów prawa. Od września 1986 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a od roku 1996 przez 23 lata była dyrektorem szkoły.
Była niezwykle oddana swojej pracy, zawsze pełna pomysłów i inspirująca innych do działania, szukania kreatywnych rozwiązań.
Jak sama mówiła, czerpała ogromną satysfakcję z faktu profesjonalnego kierowania zespołem ludzi. I, trzeba przyznać, że jako dyrektor była profesjonalna, rzeczowa, wymagająca, ale pełna zrozumienia dla pracowników i uczniów.
Pani Dyrektor łączyła pragmatyzm gospodarza z duszą humanisty. Dzięki Niej słowa przyjęte jako misja szkoły: "Z tradycją w nowoczesność" miały moc sprawczą. Pod jej kierunkiem Zamek nie tylko przekształcał się w nowoczesną placówkę edukacyjną spełniającą wymagania zmieniających się czasów, ale także kultywował i tworzył tradycję.
Pod jej pieczą szkoła zyskała dumne imię Piastów Opolskich, sztandar, logo i hymn wyrażające jej tożsamość. Wspierane przez Nią bogate życie kulturalne tworzyło specyfikę i atmosferę Zamku. Są to wartości żywe, które będą niesione przez kolejne roczniki uczniów i pokolenia nauczycieli.
Świętej Pamięci Pani Barbara Janina Kos oddała szkole swe siły, ale szkoła także była Jej siłą. Dzisiaj dziękujemy Pani Dyrektor za Jej miłość do Zamku.
W imieniu kilku pokoleń uczniów wyrażamy wdzięczność Pani Dyrektor za jej życzliwość i poczucie humoru, którymi była zabarwiona jej troska o wychowanie młodzieży. Dla uczniów i nauczycieli wskazówką na zawsze pozostanie otwartość Pani Dyrektor, jest poszukiwanie ludzi, docenianie ich odwagi, pomysłowości i kreatywności.
Nasza szkoła mieści się w zabytkowym budynku i Pani Dyrektor nieraz była pytana o zamkowe duchy. My wiemy, że prawdziwego Ducha Szkoły tworzą oddane jej osoby. Osoby, które zawsze będą w niej obecne, gdyż składają się na historię i tożsamość Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich - szkoły naszej i szkoły Świętej Pamięci Pani Dyrektor Barbary Janiny Kos.

 

Zdjęcia

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej