Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 4661 338, fax: 77 4661 728, email: szkola@zamek.krapkowice.pl
Napisz do nas

2014-08-29

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?
Jeśli tak, to dobrze trafiłeś!
Fundacja Dobra Sieć od 7 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.


 2014-07-21

Krapkowice, 21.07.2014r.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH - POPRAWKOWYCH

 

 

Egzamin ustny - Komisje Egzaminacyjne

Lp.

Data

Przedmiot

Godzina

Sala

1.

26.08.2014r.

j. angielski

900

nr 48

2.

26.08.2014r.

j. polski

1000

nr 48

 

 

 

Egzamin pisemny - Komisja Nadzorująca

Lp.

Data

Przedmiot

Godzina

Sala

1.

26.08.2014r.

geografia

j. polski

matematyka

900

nr 50

 

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 830


 2014-07-16

                                                           Krapkowice, 16.07.2014r.

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji

lub nie ukończyli szkoły w roku szkolnym 2013/2014

 

 

Przedmiot

Ilość zdających

Termin

Skład Komisji

egzaminu pisemnego i ustnego

Matematyka

31

25.08.2014r.

sala nr 5

pisemny

godz. 830

mgr Bożena Szady-Migdał – przew.

 

egzaminatorzy/członkowie:

mgr Iwona Bartkowiak

mgr Dorota Deć

mgr Małgorzata Nesterowicz

Język polski

9

25.08.2014r.

sala nr 10

pisemny

godz. 830

mgr Henryk Galli – przew.

 

egzaminatorzy/członkowie:

mgr Aleksandra Galli

mgr Aleksandra Rataj-Latka

mgr Elżbieta Szczepanik

mgr Marcin Sułkowski

Historia

2

Chemia

2

25.08.2014r.

sala nr 26

pisemny

godz. 830

mgr Wolfgang Schneider – przew.

 

egzaminatorzy/członkowie:

mgr Małgorzata Schneider

mgr Ewa Czaja

mgr Danuta Wójcik

Język niemiecki

1

Język angielski

1

Wychowanie fizyczne

6

25.08.2014r.

mała sala gimnastyczna

praktyczny

godz. 1030

mgr Wolfgang Schneider – przew.

 

egzaminatorzy/członkowie:

mgr Jolanta Jochymek

mgr Andrzej Mielczarek

 

Uczniowie, którzy mają egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów, po pierwszym egzaminie pisemnym (innym niż matematyka) przechodzą do sali, w którym będą zdawać egzamin pisemny
z drugiego przedmiotu (matematyki) - zgodnie z harmonogramem egzaminów pisemnych, a następnie będą zdawać egzaminy ustne w tych samych salach.

 

 

 

Harmonogram egzaminów dla słuchacza kl. II LO

 

Przedmiot

Termin

Egzaminator

Biologia

25.08.2014r.

sala nr 26,  godz. 830

mgr Małgorzata Schneider

Matematyka

25.08.2014r.

sala nr 5,  godz. 1030

mgr Dorota Deć

Język polski

26.08.2014r.

sala nr 26,  godz. 830

mgr Aleksandra Rataj-Latka

Język niemiecki

26.08.2014r.

sala nr 26,  godz. 1030

mgr Anna Steinhoff-Okoń

 

Harmonogram  egzaminów  poprawkowych zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
w dniu 30 czerwca 2014r.


 2014-06-27

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

godz. 9.00 – Msza św. dla chętnych

godz.10.00 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w auli szkolnej

ok. godz. 11 – Sesja fotograficzna na dziedzińcu szkolnym

ok. godz. 11.15– Spotkania z wychowawcami w klasach

zobacz zdjęcia


 2014-06-26
Rekrutacja 2014-2015

Elektroniczny nabór  - wejdź (platforma rekrutacyjna)


UWAGA!
Wypełniony wniosek (platforma rekrutacyjna) o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015
należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły!

1.  Zarządzenie Nr 02 [pdf]
2.  Regulamin Rekrutacji - zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja [pdf]
3.  Kryteria Rekrutacji na rok szkolny 2014-2015 [pdf]
4.  Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły [doc]
5.  Deklaracja zgody (dla kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej) [doc]
6.  Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej [pdf]
7.  Zarządzenie Nr 03 [pdf]

 

 1. Termin składania wniosków: od  19 maja 2014 r.  do  06  czerwca 2014 r. 
 2. Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły - od 09 czerwca 2014 r. do 24 czerwca 2014 r.
 3. Termin składania dokumentów: od 27 czerwca 2014 r. do 01 lipca 2014 r. do godz. 900/potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeńo szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, kopia zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu/
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych - 3 lipca 2014 r. do godz. 1000
 5.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów - 3 lipca 2014 r. od godz. 10004 lipca 2014 r. do godz. 1500.
 6. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach - 7 lipca 2014 r. do godz.1200
 7. Postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami - do 9 lipca 2014 r.
 8. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego - 11 lipca 2014 r. do godz. 1300.
 9. Dodatkowe postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami do 28 sierpnia 2014 r.
 10. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów29 sierpnia 2014 r. do godz. 1300


2014-06-12

12 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Zawodowych grupa młodzieży działająca w programie profilaktycznym PaT, czyli Profilaktyka a Ty, zorganizowała „Zryw wolnych serc”. Podczas spotkania młodzi twórcy pokazali swoim rówieśnikom, że można świetnie się bawić, nie sięgając po używki.

Wydarzenie rozpoczęło się od tańca- „Belgijki”, następnie zespół wokalny, w skład którego wchodzą: Agnieszka Kalińska, Justyna Gebauer, Mateusz Kotzot, Dawid Gołębiowski, Marek Seget i Waldemar Śmieja zaśpiewali kilka standardów muzyki rozrywkowej, m.in. „Stand by me” i „Halleluja”. Jako kolejny wystąpił Szymon Trębacz- Mejson z programem hip- hopowym.

Po występach instruktor grupy, pani Aleksandra Rataj- Latka przeczytała odezwę społeczności Pat:

 Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy jego rytm we wspólnym ZRYWIE WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed przemocą i uzależnieniami.

Obecny podczas spotkania starszy aspirant Jarosław Waligóra przypomniał o idei PaTu- modzie na życie bez uzależnień oraz o tym, że PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

Na finał wszyscy zaśpiewali hymn PaTu, piosenkę pana Jarosława Chojnackiego „Nie wracajmy jeszcze na ziemię”.

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/2L4UXGiOPgI?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

zobacz zdjęcia
2014-06-11

zobacz zdjęcia


 2014-06-10

zobacz zdjęcia


 2014-06-04

Dnia 4.06 w rocznicę 25-lecia WOLNOŚCI uczniowie klasy 2 TZ mieli okazję uczestniczyć w Grach miejskich podczas których zapoznali się z "urokami" życia w czasach PRL-u i tak np. w siedzibie MO musieli złożyć podanie z prośbą o wyjazd z własnego miejsca zamieszkania do pobliskiego miasta, pod Pewex-em u cinkciarza musieli wymienić dolary na kartki i bony z którymi udali się do sklepu mięsnego by stojąc w kolejce zakupić jakieś wędliny, następnie zgodnie z "listą kolejkową" cierpliwie oczekiwali na dostawę papieru toaletowego... Przy każdej stacji ukryty był fragment obrazka który w całości przedstawiał obrady okrągłego stołu. Ponadto podczas marsz ruty uczniowie mieli za zadanie dowiedzieć co to był WRON, NSZZ Solidarność, KC PZPR i wyjaśnić wiele innych kluczowych pojęć.
Zabawa zakończona była kolejką za czekoladą, która wydawana była na podstawie - oczywiście - kartek z przydziału.

zobacz zdjęcia


 2014-06-04

Ostatnia z czterech lekcji w ramach projektu "Lekcje z ZUS" odbyła się w dniu 04.06.2014,
udział wzięły klasy I i II  Technikum Ekonomicznego. Zajęcia prowadzili Pani Beata Świątek i Pan Grzegorz Kolat, pracownicy opolskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak zalogować się i obsługiwać Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), w jaki sposób kontrolować swoje składki zgromadzone na koncie w ZUS oraz zgłoszenia do ubezpieczeń.
Praktyczne zastosowanie wiadomości zdobytych na lekcjach ułatwi w przyszłości absolwentom szkoły znalezienie się na rynku pracy przez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nad
I. Szywalska

zobacz zdjęcia


 2014-06-02

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach

Uwaga Gimnazjalisto!

Jeżeli nie jesteś zdecydowany  lub masz problem z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku dotyczącego przyjęcia do naszej szkoły to przyjdź
do sekretariatu lub biblioteki tutejszej szkoły, a otrzymasz pomoc w wypełnieniu  i wydrukowaniu wniosku oraz uzyskasz wszelkie informacje dotyczące przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2014/2015.
Przyjdź z jednym z rodziców (opiekunem), a na miejscu załatwisz wszystkie formalności.

W dniu 04.06.2014r. wydłużony czas pracy sekretariatu do godz. 17.00


47- 300 Krapkowice, Zamkowa 5,
tel. 77/ 4661338, fax. 77/ 4661728,

http://www. zamek.krapkowice.pl


 

2014-06-02

Wycieczka przedmiotowa z fizyki na XII Festiwal Nauki na Uniwersytecie Opolskim w Opolu

W celu poszerzenia wiadomości z dziedziny fizyki  02.06.2014 roku uczniowie klasy: 1TBI, 1TM,  pod opieką nauczycieli mgr W. Schneider i mgr M. Koralewskiej uczestniczyli w XII Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Opolskim w Opolu.

 Uczniowie wzięli udział w zajęciach w Instytucie Fizyki:

 • „Niezwykłe doświadczenia z fizyki”, gdzie mieli możliwość samodzielnego wykonania prostych, ale niezwykle ciekawych i zaskakujących doświadczeń fizycznych.
 • Pokazy termicznych i temperaturowych efektów magnetycznych” podczas którego obejrzeli pokaz eksperymentów dotyczących właściwości magnetycznych substancji jak między innymi: lewitacja nadprzewodnika w polu magnetycznym, paramagnetyczne tlenu, zanik właściwości ferromagnetycznych w wysokiej temperaturze itp.
 • Dlaczego nie można się poruszać szybciej niż światło?” dzięki, którym dowiedzieli się jaka jest struktura czasoprzestrzeni bez grawitacji i w jaki sposób struktura ta wymusza ograniczenie na maksymalną prędkość.

zobacz zdjęcia
2014-05-30

W celu poszerzenia wiadomości z dziedziny fizyki 30.05.2014 roku uczniowie klasy: 2TI, 2TZ, pod opieką nauczycieli mgr W. Schneider i mgr M. Koralewskiej wzięli udział w XII Festiwalu Nauki na Politechnice Opolskiej w Opolu.

 Młodzież obejrzała niezwykle ciekawe i zaskakujące doświadczenia i eksperymenty ilustrujące wybrane zjawiska fizyczne w  Instytucie Matematyki i Fizyki w Katedrze Fizyki. Następnie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uczniowie uczestniczyli w pokazie pt. „Wizualizacja on-line transmisji sygnałów radiowych WiFi i Bluetooth. Czy mikrofalowe transmisje radiowe są bezpieczne dla zdrowia?”. Na pokazie został zademonstrowany pokaz pomiaru transmisji sygnałów WiFi i Bluetooth w czasie rzeczywistym w dziedzinie czasu i częstotliwości z wykorzystanie specjalnej aparatury pomiarowej. Omówiony został także aktualny stan wiedzy w zakresie oddziaływań zdrowotnych transmisji mikrofalowych. Ostatnie zajęcia pt. „Świat Podczerwieni” odbyły się w Katedrze Fizyki Materiałów, gdzie uczniowie obejrzeli pokaz zastosowania kamery termowizyjnej.

zobacz zdjęcia


 2014-05-28

Dnia 28-05-2014r. uczniowie naszej szkoły w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” uczestniczyli w spotkaniu z lokalnymi pracodawcami. Przybyli przedstawiciel „BIS – Multiserwis z Krapkowic , B+K  z Walec i Chespa Krapkowice. Spotkanie to zostało zorganizowane przez nauczycieli zaangażowanych w projekt: mgr Dorota Deć, mgr Andrzej Mielczarek,  mgr inż. Tomasz Micek, mgr inż. Agnieszka Podstawa i mgr inż. Patryk Kowol.

zobacz zdjęcia


 2014-05-27

 Dnia 27-05-2014r. Uczennica naszej szkoły Dominika Strunge została wyróżniona w konkursie organizowanym przez wydział historii Uniwersytetu Opolskiego.

Wyniki konkursu plastycznego „Walki, ludzie, region (...)”

Przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego „Walki, ludzie, region, czyli różne oblicza pierwszej wojny światowej”.

Komisja w składzie Agnieszka Przelor, Marek Panuś, Barbara Ślusarczyk, Magdalena Opęchowska dokonała dzisiaj oceny wszystkich nadesłanych prac. Po omówieniu walorów estetycznych, pomysłowości oraz technik wykonania prac wybrano trzy zwycięskie prace:

I. Natalia Holinej „Każde życie jest cenne”, PG im. H. Kwiotka w Prószkowie
II. Wiktoria Ociepa „Polacy i ich postawa podczas I wojny światowej” PG nr 7 w Opolu
III. Aleksandra Kułakowska „Świat ogarnięty wojną” PG nr 7 w Opolu

Komisja postanowiła również wyróżnić dwie prace:
1. Marzena Wójcik „Żelazny brzask” PG im. H. Kwiotka w Prószkowie
2. Dominika Strunge, Zespół Szkół im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
2014-05-26

Dnia 26.05.2014 uczniowe klas 1THM, 2TZ i 3TZ (technikum mechaniczne) wraz z opiekunami: mgr Andrzejem Mielczarek i mgr Leszkiem Ludwikowski uczestniczyli w zwiedzaniu linii produkcyjnych w fabryce Fiat Auto Poland w  Tychach. Wszyscy uczestnicy byli pod wielkim wrażeniem nowoczesnych technologii i robotyzacji w zakładzie. Mogli zobaczyć produkcję fiat 500, lancii ypsylon oraz forda ka.


 2014-05-24

24 maja 2014 pięcioro uczniów krapkowickiego „Zamku” uczestniczyło w I Opolskim Regionalnym Przystanku Pat. O godzinie 8:30 nastąpiło oficjalne otwarcie, młodzież przywitali gospodarze programu: szef akcji- inspektor Grzegorz Jach i Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Anna Wawrzczak- Gazda, a także przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Mirosława Olszewska oraz w imieniu Prezydenta Opola i Urzędu Miasta Joanna Brylak.

Na Przystanek przyjechało ok. 600  gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich, w tym młodzież „Zamku”- Justyna Gebauer , Szymon Trębacz, Dawid Gołębiowski, Rafał Przybyła i Tom Płonka.  Nasi przedstawiciele mieli możliwość poznać rówieśników  z województwa, jak i z innych miast Polski, bowiem do Opola przyjechali „Patowcy” m.in.  z Żor, Częstochowy i Pszczyny. Młodzież pokazała, że można bawić się wspólnie i uczyć o tym, że warto żyć bez narkotyków, alkoholu i przemocy.

Uczniowie brali udział w przygotowanych dla nich warsztatach, m.in. dziennikarskich, tanecznych, pierwszej pomocy, kulinarnych, rękodzielniczych, aktorskich, sztuki walki, gry na bębnach djembe. Justyna Gebauer uczestniczyła w warsztatach wokalnych, które poprowadził Robert Osam, artysta znany przede wszystkim dzięki udziałowi w programie telewizyjnym „Jaka to melodia”, a także Daria Pakosz i Piotr Skrzypiec. Szymon Trębacz wybrał warsztaty pod nazwą „Hip- hop sposobem w jaki mówię”, na których pisał, a następnie wykonał tekst rapowy pod kierunkiem Kacpra Gudzikowskiego. Fotograf Witold Chojnacki wprowadził w tajniki fotografowania Rafała Przybyłę, Toma Płonkę i Dawida Gołębiowskiego.

O godzinie 13:00 wszyscy uczestnicy przeszli ulicami Opola na Rynek, by zainaugurować PaTosferę. Korowód prowadziła orkiestra policyjna z Wrocławia, grająca standardy muzyki rozrywkowej, a za nią maszerowała młodzież, instruktorzy i opiekunowie. Na schodach opolskiego Ratusza zainaugurowano I Opolski Przystanek Pat. Pomysłodawca- insp. Grzegorz Jach wielokrotnie zwracał uwagę na to, jak ważne jest życie bez uzależnień oraz czym jest wolność w życiu młodego człowieka. Podczas PaTosfery głos zabrali licznie zgromadzeni goście. Wicemarszałek Roman Kolek stwierdził : „Cieszę się, że tak liczna grupa młodzieży propaguje dobrą postawę, która jest godna naśladowania”, a Danuta Wesołowska dodała: „Cudownie jest, że młodzi ludzie nie sięgają po narkotyki i potrafią pożytecznie zagospodarować swój wolny czas”.

Młodzież na opolskim rynku przedstawiła tańce, których nauczyła się na zajęciach- hiphopowy „Wygłupiaczek” oraz układ Zumby. Wszystkich natomiast, łącznie z włodarzami i z przypadkowymi przechodniami, do wspólnego tańca wciągnęła „Belgijka” .

O oprawę muzyczną zadbała wspomniana wcześniej orkiestra, która zaprezentowała także pokaz musztry paradnej. Na koniec wszyscy odśpiewali hymn Patu „Nie wracajmy jeszcze na ziemię”, po czym udano się do LO II, bazy Przystanku, na obiad oraz próby do gali finałowej.

Grande finale odbył się w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu, podczas którego każda grupa warsztatowa zaprezentowała efekty swojej pracy.

Impreza przebiegła w fantastycznej, radosnej atmosferze. Wszyscy byli podekscytowani faktem uczestniczenia w tak wspaniałym przedsięwzięciu. Nie pozostaje nam nic innego, jak pielęgnować w sercach to, czego doświadczyliśmy i czego się nauczyliśmy. Ze zniecierpliwieniem czekamy na kolejny Przystanek PaT w Opolu….

Aleksandra Rataj- Latka,

nauczyciel krapkowickiego „Zamku”, instruktor programu PaT

Więcej na temat programu PaT, czyli Proflaktyka a Ty, znaleźć można na stronie www.pat.policja.gov.pl

zobacz zdjęcia
2014-05-22

22 maja 2014r. klasy: III E i III TZ wraz z wychowawczyniami, panią Aleksandrą Szydełko i Aleksandrą Rataj- Latką, wybrały się na wycieczkę do Muzeum Browaru w Tychach.

zobacz zdjęcia


 2014-05-21

zobacz zdjęcia


 2014-05-21

zobacz zdjęcia


 2014-05-19

Dnia 19-05-2014r w Auli odbędzie się głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego w ramach akcji Młodzi Głosują.

Organizacją akcji zajęła się klas II TL w ramach zajęć z Wiedzy o społeczeństwie.                           

Maksymalny czas głosowania klasy to 10 minut

 

W głosowaniu brało udział 262 osoby:

Wyniki głosowania:

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

 8

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

 58

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

 10

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 21

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

 22

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

 7

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

 71

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 54

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 11

zobacz zdjęcia
2014-05-17

Współpraca pomiędzy naszą szkołą a niemiecką szkołą Berufsbildende Schule Wissen z Nadrenii-Palatynatu rozpoczęła się już w roku 1999, kiedy delegacja przedstawicieli Powiatu Krapkowickiego udała się do Altenkirchen. W roku 2001 podpisano oficjalny akt partnerstwa szkół, który został odnowiony podczas jubileuszu 10lecia współpracy. Kontakty między szkołami istnieją już zatem 15 lat, a oficjalna współpraca w ramach partnerstwa trwa już nieprzerwanie 13 lat.

W ramach partnerstwa szkół zrealizowano wiele wspólnych projektów. W najnowszym z nich - wymianie międzyszkolnej uczniów - uczestniczyła grupa 23 przedstawicieli klas I i II Technikum (1 THE, 1TM, 2 THE, 2TL) oraz 3 opiekunów: P. Kowol, D. Ochlast i I. Szywalska. Pobyt w Wissen w dniach 12-17.05.2014 r. wzbogacił nas o wiele nowych doświadczeń oraz przysporzył niezapomnianych wrażeń. Przede wszystkim poznaliśmy bliżej Wissen, miasto partnerskie Krapkowic, leżące w powiecie Altenkirchen (Nadreania-Palatynat). Zwiedziliśmy też budynek szkoły, poznając bazę dydaktyczną oraz przyjrzeliśmy się z bliska, jak wygląda codzienność szkolna u naszych partnerów. Dyrektor szkoły, Reinhold Krämer z dumą prezentował nam swoje najnowsze sukcesy budowlane – przebudowane skrzydło szkoły oraz taras i skwer zieleni. Podczas naszej wizyty szkoła niemiecka pracowała w ramach dorocznego tygodnia projektów nad różnymi zadaniami i problemami z zastosowaniem metody projektowej. Zwieńczeniem prac uczniów i nauczycieli były prezentacje podczas „dnia otwartych drzwi”, który został w tym roku połączony z jubileuszem 45lecia. Z tej okazji zostaliśmy zaproszeni przez naszych partnerów do Wissen.

Na spotkanie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wissen zaprosił nas również burmistrz miasta, Michael Wagener. Po serdecznych słowach powitania nastąpiło zwiedzanie siedziby straży pożarnej oraz pokaz sprzętu strażackiego. Dla uczniów o stalowych nerwach nie lada gratką był wjazd na wysokość 30 m wysięgnikiem wozu ratunkowego i oglądanie miasta z lotu ptaka.

Dużą atrakcją każdej wymiany są wycieczki, które obfitują w nowe przeżycia i poszerzają nasze horyzonty. Tak było również i tym razem. Poznaliśmy Frankfurt nad Menem, piąte co do wielkości miasto Niemiec o charakterze europejskim i wielokulturowym oraz jego bijące serce – port lotniczy, gdzie zatrudnionych jest około 500 tysięcy osób, a średnio co minutę startuje i ląduje samolot. Przejazd po tafli lotniska, możliwość podziwiania największych samolotów świata oraz ruchu pasażerów i pracy obsługi lotniska będziemy jeszcze długo pamiętali. Frankfurt oczarował nas również swoimi drapaczami chmur, tzw. Skyline, która nadaje wyjątkowy charakter „finansowej stolicy” Niemiec. Podczas wspólnego wyjazdu z uczniami niemieckimi uczyliśmy się tolerancji i cierpliwości, gdyż zachowanie kilku z nich pozostawiało wiele do życzenia. Przełamywaliśmy również swoją nieśmiałość i  ograniczenia językowe, gdyż w wielu sytuacjach musieliśmy wykorzystać swoją znajomość języka niemieckiego bądź angielskiego w praktyce.

Zupełnie inaczej wyglądał nasz wyjazd do Marienstatt, małej miejscowości pielgrzymkowej, w której zwiedziliśmy wczesnogotycką bazylikę oraz zbudowane w stylu barokowym opactwo cystersów, wokół którego położony jest piękny ogród. W bazylice zobaczyliśmy zabytkowy średniowieczny ołtarz oraz cudowną figurę Matki Boskiej Bolesnej. Czuliśmy się zaszczyceni, mogąc zasiąść na miejscach, gdzie mnisi modlą się i śpiewają chorały gregoriańskie. Nie lada niespodzianką był dla nas spontaniczny koncert organowy w wykonaniu naszego przewodnika, który zaprezentował nam potężne możliwości największego takiego instrumentu w całym Westerwaldzie.

Wszystkich amatorów napojów chmielowych ucieszyła wspólna wizyta polskich i niemieckich uczniów oraz nauczycieli w browarze Hachenburg. Poznanie tajników warzenia piwa, degustacja w piwniczce piwnej, zapoznanie ze specyfiką produkcji i magazynowania, sesja fotograficzna a następnie wspólna kolacja w gospodzie tego regionalnego browaru – tutaj połączyliśmy przyjemne z pożytecznym.

Podczas wymiany byliśmy zakwaterowani w hotelu agroturystycznym w małej, malowniczo położonej miejscowości Oberhövels, niedaleko Wissen. Nasi gospodarze, państwo Conze  dobrze się o nas troszczyli. Szkoda, że zimna pogoda i brak czasu nie pozwalały nam w pełni wykorzystać walorów tego miejsca. Podczas grilla, przygotowanego dla nas przez niemieckich nauczycieli też uciekaliśmy przed deszczem.

Czas na wymianie niestety szybko mija i nawet się nie spostrzegliśmy, gdy nadszedł piątek – ostatni dzień naszego pobytu w Wissen. Obchody jubileuszu 45lecia szkoły miały miejsce w auli. Tam zebrali się gospodarze, zaproszeni goście, a wśród nich my. Przemowom dyrektora Krämera oraz starosty i innych gości towarzyszyła oprawa muzyczna w postaci występu szkolnego zespołu, grającego znane przeboje rockowe. Na ręce dyrektora BBS złożyliśmy gratulacje, życzenia i upominki od pani dyrektor Kos oraz całej społeczności Zamku. Uczniowie wspomagani przez chórzystów zaintonowali śląską piosenkę a Sandra, Daniel i Jacqueline przypomnieli zebranym niemiecką i polską wersję wspólnego porozumienia partnerskiego szkół. Na zakończenie obejrzeliśmy wybrane projekty przygotowane przez uczniów, kilka z nich dotyczyło również Polski.

Wymiana partnerska szkół rządzi się swoimi prawami. Towarzyszą jej nie tylko blaski, ale i cienie. Długa podróż autokarem, kolejki do łazienki, wczesna poranne pobudki, nakaz ciszy nocnej, dyżury w stołówce, próby wokalne, brak Internetu, chrapiący współlokatorzy, czujne „oko” opiekunów – to niektóre z nich. Również doświadczenia negatywne z góry wpisane są w tego typu spotkania, lecz na szczęście nasza grupa dostrzegała więcej pozytywów i cieszyła się każdym dniem. Spotkania z życzliwymi ludźmi, otrzymane upominki,  wyjazdy w ciekawe miejsca, obcowanie z inną kulturą, możliwość  podszlifowania języka niemieckiego rekompensowały nam trudy i niedogodności wyprawy. Wspólnie spędzone chwile na wymianie pozostaną na długo w naszej pamięci.

Wróciliśmy dowartościowani, z głowami pełnymi wrażeń oraz z nadzieją, że jeszcze kiedyś pojedziemy w odwiedziny do naszych przyjaciół z Wissen. A póki co zaprosiliśmy naszych partnerów do złożenia nam rewizyty w Krapkowicach. Dziękujemy tym wszystkim, którzy byli całym sercem zaangażowani w przygotowanie i realizację tego przedsięwzięcia, dyrekcji i nauczycielom z Krapkowic i Wissen oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która dofinansowała nasz projekt.


 2014-05-14

Dnia 14-05-2014r. uczniowie klas I, II i III technikum profilu logistycznego zapoznali się z ofertą praktycznej nauki zawodu w centrum logistycznym LKW WALTER mieszącym się w Wiedniu. To doskonała propozycja umożliwiając praktykę za granicą, a tym samym możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem takiego zakładu, poznaniem metod ich pracy. Daje również możliwość nawiązania nowych kontaktów towarzyskich oraz doskonalenie języka angielskiego.

zobacz zdjęcia
2014-05-13

W dniach 23- 24 maja odbędzie się I Opolski Regionalny Przystanek PaT, którego organizatorami są między innymi Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opola i Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Zapraszamy chętnych do udziału w Przystanku podczas którego będzie można uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach m.in. wokalnych, plastycznych, tanecznych, taktyk i technik interwencji policyjnych, starodawnych sztuk walki, dziennikarskich, rzeźbiarskich, aktorskich, improwizacji kabaretowej, tworzenia biżuterii czy też małych form rzeźbiarskich. Warsztaty poprowadzą profesjonaliści, m.in. znany z programu „Jaka to melodia” - Robert Osam, satyryk i stand- uper Jakub Krzak, czy Mistrz Europy i Świata w kategorii Hip- Hop Branko Bielopotocki . Warsztaty odbędą się na terenie II LO im. M. Konopnickiej w Opolu.

Na sobotnie południe zaplanowano także Patosferę – manifestację młodych ludzi, którzy chcą żyć w świecie bez uzależnień. Obok Ratusza opolska młodzież zatańczy popularną „belgijkę”. Finał Przystanku odbędzie się w sobotę 24 maja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym obok „Karolinki”.

Każdy uczestnik ma zagwarantowane wyżywienie oraz nocleg (należy zabrać karimatę i śpiwór).

Zgłoszenia uczniów przyjmuje p. Aleksandra Rataj- Latka  do środy 14.05.2014 do godz. 19:00 wraz z podpisanym regulaminem oraz  zgodą rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

Uwaga! Grupa uczniów z jednej szkoły nie może przekraczać 20 osób!

PaT - regulamin [pdf]

PaT - regulamin zgłoszenia [pdf]

PaT - warsztaty [pdf]

PaT - zgoda rodziców [doc]

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/4t2LP28DZV0?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
2014-05-13

Dnia 13-05-2014r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Europosłanką Danutą Jazłowiecką. Spotkanie odbyło się w Auli Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego.

Po krótkim przedstawieniu się pani poseł, nastąpiła debata z udziałem uczniów. Zadawano pytania dotyczące pracy w Parlamencie Europejskim, spraw zawiązanych z obecnością Polski w UE oraz możliwości przyszłej pracy w instytucjach unijnych.

Na zakończenia uczniowie, którzy angażują się w pracę samorządową zostali wyróżnieni.

zobacz zdjęcia


 2014-05-09

O tym że niektórzy gołdają inni rządzą a jeszcze inni potrafią piknie rozprawioć przekonaliśmy się na konkursie "Śląskie beranie", który miał miejsce 9 maja w Izbicku. Był to już 21 konkurs jednak w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w tym dla osób dorosłych miał miejsce pierwszy raz. Naszą szkołę godnie reprezentowały:

Marta Kern z klasy 2 A oraz Patrycja Dziony z klasy 1TL

Dziewczyny przełamując pierwsze lody zapowiedziały że za rok wezmą udział ponownie, tym razem jak zapowiadają organizatorzy formą konkursu będzie nie monolog a być może scenki rodzajowe.


 2014-05-05

Ostatni zestaw zadań w tym roku szkolnym

Zadania na maj [doc]


 2014-05-01

Dnia 01-05-2014r. uczniowie klasy I THE naszej szkoły razem z LZS Żywocice włączyli się w organizację XXXII Krapkowickiego Biegu Ulicznego. Pomagali oni w punktach, gdzie wydawana była woda dla zawodników. Warto docenić ich wysiłki tym bardziej, że poświęcili swój wolny czas.

zobacz zdjęcia


 2014-04-28

W dniach 28 i 30 kwietnia 2014 roku uczniowie klas pierwszych i drugich zawodowych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pt. OGARNIJ SIĘ! JUŻ CZAS. Prowadził je pan Paweł Andrzejuk specjalista terapii uzależnień / w trakcie certyfikacji / pracujący w Stowarzyszeniu na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek w Opolu.
Zajęcia dla jednej klasy to dwie godziny lekcyjne w formie mini wykładu z omówieniem zagadnień z zakresu tematyki uzależnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskusja z młodzieżą po uprzedniej projekcji filmu.
O zainteresowaniu prezentowaną tematyką a jeszcze bardziej sposobem jej przekazania przez pana Pawła Andrzejuka świadczyć może na pewno wymowna cisza podczas trwania zajęć jak również po ich zakończeniu.
A może cisza ta przełoży się na refleksję o życiu, wartościach i o sobie samych każdego z obecnych na tych zajęciach?


 2014-04-25

 

Dnia 25-04-2014r. pożegnaliśmy naszych maturzystów. Dyrektor szkoły Janina Barbara Kos przywitała maturzystów, ich rodziców oraz przybyłych gości – Starostę Krapkowickiego Macieja Sonika i dyrektora wydziału polityki społecznej panią Korynę Bernardt.

W dalszej części uroczystości wyróżniono uczniów za wyniki  w nauce, sporcie, działalności w chórze oraz pracy na rzecz szkoły.

Nagrodę Starosty Krapkowickiego odebrał Piotr Szwajnos, a do Złotej Księgi Absolwentów zostali wpisani:

Zuzanna Wieja,

Weronika Pierskalla,

Piotr Szwajnos.

Martina Herdzin,

Magdalena Nowaczyk,

Grzegorz Wróbel,

Mateusz Torbus,

Jessica Moritz.

zobacz zdjęcia


 2014-04-16

XXI Wielkie Zamkowe Dyktando

zobacz zdjęcia


 2014-04-15

Szkolny Dzień Rekolekcyjno-Wychowawczy
wtorek - 15. kwietnia 2014

Przebieg:

        8.30 SPOTKANIE z WYCHOWAWCĄ (zabieramy krzesła)
        9.00 TU ES PETRUS montaż poetycko-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II -> sala gimnastyczna
                - przygotowały panie: Magdalena Malewicz i Joanna Włochowicz oraz uczniowie klas II THE i I THE
        10.00 MODLITWA POKOLENIA JPII
                - nabożeństwo w kościele św. Mikołaja w Krapkowicach

zobacz plakat

zobacz zdjęcia


 2014-04-15

Dnia 15 kwietnia 2014 roku odbyły się w naszej szkole MATEMATYCZNE MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach projektu Matematyka Innego Wymiaru. Konkurs ten przeprowadzony jest we wszystkich zgłoszonych szkołach o jednakowej godzinie. Startują w nim uczniowie szkół podstawowych od klasy II, gimnazjów i szkół średnich z całej Polski - każdy rocznik w oddzielnej kategorii.

W naszej szkole do tego konkursu przystapiło 19 uczniów zklas I-IV technikum:

1THE: K.SZCZĘŚNIAK
1TM; D.BUHL, K.WENCEL
1TL: A.STEINDOR
1TBI: M.GLOMBIK, M.SLEDZ, D.WALCZYK

2TL: K.PATEROK, K.KORNAS
2THE: K.SUFNER, D.MOJZA, M.CEBULA, D.ŚWIERC

3TI: G.LUDWA.

3TE; M.DZIONY, M.ILKA, A.BAGIŃSKA

3TL: J.GEBAUER

4TE: J.MORITZ, M.NOWACZYK, M. HERDZIN

Do rozwiązania było 20 niełatwych zadań testowych wielokrotnego wyboru, a czas rozwiązywania wynosił 60 minut. Nie mozna było korzystać z kalkulatora.

Prace uczniów zostały wysłane do organizatora, a wyniki tego ogólnopolskiego konkursu poznamy za 10 tygodni.

zobacz zdjęcia


 2014-04-11

W piątek 11 kwietnia we Wrocławskim ratuszu odbyła się gala finałowa VII edycji konkursu "Elektryzująca pasja". Naszą szkołę reprezentowała na niej Jola Miniewska z klasy 4 TI, autorka prezentacji na temat swojej pasji - fotografii. Praca spodobała się jury konkursowemu i Jola otrzymała specjalne wyróżnienie oraz atrakcyjną nagrodę.

Rywalizacja była spora, bo w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 54 prace z 17 miast całej Polski.

Gratulujemy i zachęcamy innych uczniów naszej szkoły  do wzięcia udziału w tym konkursie w przyszłym roku szkolnym. Wszystko co jest potrzebne to ciekawa pasja. Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są w bibliotece szkolnej lub na stronie "Elektryzująca pasja" na facebooku.


 2014-04-08
2014-04-07

 7 kwietnia 2014r. zostało sfinalizowane porozumienie o współpracy między Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu reprezentowaną przez rektora tej uczelni prof. dr hab. Mariana Duczmala i dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Panią mgr Janinę Barbarę Kos.

       W ramach porozumienia strony wspólnie zobowiązują się do:

-     Stworzenia platformy współpracy pomiędzy nauczycielami szkoły, a kadra dydaktyczną uczelni;

-     Współpracy między społecznościami studenckimi, a uczniowskimi;

-     Promocji szkoły i uczelni;

-     Dzielenie się wiedzą dydaktyczną i merytoryczną na seminariach, wykładach i konferencjach;

-     Popularyzacji kształcenia wybranych kierunków;

-     Działania na rzecz rozwoju kierunków kształcenia w zawodach:

 • Technik ekonomista,
 • Technik handlowiec,
 • Technik logistyk,
 • Technik informatyk,
 • Technik mechanik,
 • Technik budownictwa.

zobacz zdjęcia
2014-04-05

Bruksela- bardziej słoneczna niż zwykle; bardziej zakorkowana niż zwykle i bardziej strzeżona niż zwykle - bo sytuacja na Ukrainie, bo szczyt Państw Afrykańskich- jednak nieodmiennie piękna, kosmopolityczna i przyjazna. Taką nam się zaprezentowała stolica Belgii w ostatnim tygodniu, dokładniej od 1- 5 04 2014;

Byliśmy tam wówczas w ramach wyjazdu studyjnego, który stanowił główną nagrodę w wojewódzkim konkursie językowo- teatralnym dla szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego z języka angielskiego, pod tytułem „Pokaż język. Odkryj Szekspira”.

Wraz z laureatami innych konkursów współorganizowanych przez biuro poselskie Pani  Danuty Jazłowieckiej, mieliśmy niepowtarzalną okazję zwiedzić budynek Europarlamentu, po którym Pani poseł oprowadzała nas osobiście, przysłuchiwać się dyskusji w  największej sali obrad, obserwować pracę tłumaczy symultanicznych, czy wysłuchać wykładu na temat funkcjonowania Europarlamentu- w tym informacji, jak zostać pracownikiem tej instytucji.

Następnie czekał nas obiad w jednej z restauracji Europarlamentu, oraz zwiedzane multimedialnego muzeum poświęconego historii Unii Europejskiej i państwom członkowskim, tzw. Parlamentarium.

Ponadto były spacery po starym mieście, wizyta w Muzeum Wojskowości, czy oglądanie słynnego  arcydzieła architektury-  Atomium. Na zakończenie pobytu odwiedziliśmy Burgię, jedno z piękniejszych, historycznie nienaruszonych miasteczek Europy, poprzecinane siecią w większości naturalnych kanałów. Nie mogliśmy odmówić sobie rejsu tymi wodnymi uliczkami i obejrzenia miasta z ich perspektywy.

Wróciliśmy zmęczeni, lecz w pełni usatysfakcjonowani przeżyciami i doświadczeniami zdobytymi w czasie tej wizyty; również zachęceni do dalszego poznawania świata dzięki uczestnictwu (i zwyciężaniu) w konkursach takich, jak wyżej wspominany. . .

 

Nadesłali:

Członkowie zwycięskiego zespołu Shakespeare’s Group z ZSZ im Piastów Opolskich w Krapkowicach: Michał Cebula, Jolanta Miniewska, Mateusz Torbus i Szymon Trębacz, wraz z opiekunką mgr Danutą Wójcik

zobacz zdjęcia
2014-04-04

Dnia 04-04-2014r. klasy II Technikum i klasy II Szkoły Zawodowej uczestniczyli w przedstawieniu Sławomira Mrożka w adaptacji uczniów klasy IV THM pod kierunkiem mgr Magdaleny Malewicz.

zobacz zdjęcia


 2014-04-04

04.04.2014  r. uczniowie klas: 1THE, 1TM, 1TBI, 1TL pod opieką nauczycieli uczestniczyli w 2 godzinnym seansie z astronomii w Planetarium w ramach pogłębiania wiedzy z przedmiotu Fizyka. Po seansie uczniowie podzieleni na klasy wzięli udział w lekcjach w Obserwatorium Astronomicznym, Stacji Klimatologicznej i Stacji Sejsmologicznej.

Podczas tej wycieczki uczniowie nie tylko pogłębili swoją wiedze z fizyki, ale równie z geografii.


 2014-04-03

Dnia 3.04.2014 uczniowie naszej szkoły uczący się w zawodzie technik mechanik brali udział w wykładach i zwiedzaniu laboratoriów Politechniki Opolskiej Wydziału Mechanicznego w ramach Dni Otwartych tej uczelni.

zobacz zdjęcia
2014-04-03

Liga zadaniowa - zadania na kwiecień


 2014-04-01

W dniu 20-03-2014r. klasa IV TL odwiedziła Dom Dziecka w Krasnym Polu. Uczniowie wspomnianej klasy przez cały tydzień zbierali fundusze, aby kupić upominki podopiecznym tej placówki.

zobacz zdjęcia


 2014-04-01
2014-04-01

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny wspiera  promowanie i włączanie do głównego nurtu polityki działalności innowacyjnej, a także działania ponadnarodowe i międzyregionalne, w szczególności poprzez  wymianę informacji, doświadczeń, rezultatów i dobrych praktyk, jak również przez rozwijanie komplementarnego podejścia i skoordynowanych lub wspólnych przedsięwzięć.
Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w  obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od  01 listopada 2011r. - 31 grudnia 2013r. Wojewódzki  Zakład Doskonalenia  Zawodowego w Opolu realizował w ramach Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt innowacyjny testujący pn. Edu-nawigator – aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji.
Produktem finalnym, który powstał w wyniku realizacji niniejszego projektu innowacyjnego jest aplikacja analityczno-prognostyczna wraz z dokumentacją merytoryczną (metodologiczną) oraz techniczną (podręcznikiem użytkowania), która zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do aktualnych informacji o lokalnym i  regionalnym rynku pracy. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych Państwa instytucji informacji o produkcie finalnym powstałym w wyniku realizacji przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu powyższego projektu innowacyjnego, znajdującej się w załączniku.W imieniu Pana Tomasza Hanzel Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji
Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Z poważaniem
Emilia Galas
Referat Europejskiego Funduszu Społecznego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
tel. (77) 54 16 485
fax (77) 54 16 569
e-mail: e.galas@opolskie.pl
              www.opolskie.pl
              www.pokl.opolskie.pl

zobacz załącznik


 2014-04-01

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny wspiera promowanie i włączanie do głównego nurtu polityki działalności innowacyjnej, a także działania ponadnarodowe i międzyregionalne, w szczególności poprzez wymianę informacji, doświadczeń, rezultatów i dobrych praktyk, jak również przez rozwijanie komplementarnego podejścia i skoordynowanych lub wspólnych przedsięwzięć.
Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od  01 marca 2011r. - 31 października 2013r. Firma Handlowo-Usługowa "JAR-MAR" Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizowała w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt innowacyjny testujący pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego.
Produktem finalnym, który powstał w wyniku realizacji niniejszego projektu innowacyjnego jest aplikacja pn. WIRTUALNA FIRMA wraz z instrukcją obsługi (działająca dzięki platformie LMS), która daje możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu firmy oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych i kreatywności myślenia. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych Państwa instytucji informacji o produkcie finalnym powstałym w wyniku realizacji przez Firmę Handlowo-Usługową "JAR-MAR" Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" powyższego projektu innowacyjnego, znajdującej się w załączniku.

W imieniu Pana Tomasza Hanzel,  Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


Z poważaniem
Emilia Galas
Referat Europejskiego Funduszu Społecznego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
tel. (77) 54 16 485
fax (77) 54 16 569
e-mail: e.galas@opolskie.pl
             www.opolskie.pl
            www.pokl.opolskie.pl

otwórz załącznik
2014-03-31

Dnia 31.03.2014 r. nasi uczniowie mieli możliwość odbycia jazdy samochodem cięzarowym w trudnych warunkach atmosferycznych na symulatorze jazdy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas technikum różnych specjalności zawodowych.

zobacz zdjęcia
2014-03-28

28 marca klasy technikum mechanicznego były na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Motor Show to największe tego typu targi w kraju i są pozycją obowiązkową dla miłośników samochodów, motocykli i caravaningu. Każdy znalazł coś dla siebie. Przyspieszone bicie serca mogło wzbudzić Alfa Romeo 4C – ultralekki samochód włoskiego producenta, które rozpędza się do 100 km poniżej 5 sekund. Miłośnicy luksusu mogli podziwiać – Maserati Gihbi z silnikiem Diesla V6 czy Rolls-Royce’a. Trudno było zdecydować które auto piękniejsze: Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda, Bentley czy Lamborghini. Miłośnicy motorów też znaleźli coś dla siebie. Z polskich producentów był Junak i Romet. Podziwiać można było legendarne motory Harley-Davidson, Yamaha oraz motocykle BMW. Miłośnicy skuterów mogli zobaczyć takie firmy jak Piaggio, Vespa i Gilera.

Jak nie samochody czy motory to może samoloty. Na wystawie były także helikoptery i ultra lekkie cywilne maszyny skierowane do biznesmenów. Ach …., było na czym oko zawiesić, poprzymierzać się do różnych maszyn, sprawdzić w jakim samochodzie najlepiej wyglądamy. Z resztą zobaczcie sami…..

zobacz zdjęcia


 2014-03-27

13 marca rozstrzygnięto wojewódzki konkurs fotograficzny EDU PRESS FOTO pt. „Edukacja w obiektywie ucznia”. Nasze uczennice zajęły czołowe miejsca :   I miejsce Anna Bagińska IIITE, II miejsce Jolanta Miniewska IVTI, III miejsce Magdalena Nowaczyk IV TE.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!!!

zobacz zdjęcia


 2014-03-27

27.03.2014 w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu odbył się drugi etap konkursu "Pokaż nam język". Nasza szkoła była reprezentowana przez najlepszych którzy w I etapie uzyskali największą ilość punktów a są to:

język angielski:

1. Wancke Paweł klasa III TZ
2. Dowhaniuk Bartłomiej (1BI T)

język niemiecki:

1. Taradejna Nikola (3TL T)
2. Tkocz Daria (1HE T)
3. Zwior Paulina (1TL T)


 
SERDECZNIE GRATULUJEMY!


 2014-03-25

Po raz kolejny uczniowie Naszej Szkoły mogli skorzystać z gościnności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gogolinie uczestnicząc w zajęciach na siłowni. Dzięki tej możliwości uczniowie klasy 3 E mogli się przekonać, że w-f nie musi być nudny, wystarczy tylko chcieć ćwiczyć.

Warto podkreślić, że obecna pora roku jak najbardziej sprzyja uczestnictwu we wszelkiego rodzaju zajęciach rekreacyjnych a wszelki ruch po długiej zimie jest jak najbardziej wskazany.

zobacz zdjęcia


 2014-03-21

zobacz zdjęcia
2014-03-21

Dnia 21-03-2014r. nasi uczniowie - Justyna Gebauer, Tomasz Gołoś i Mateusz Torbus, wraz z opiekunem mgr Marcinem Sułkowskim spotkali się z posłami Europarlamentu. Goście - europosłanka Danuta Jazłowiecka i posłanka Janina Okrągły przybyli na zaproszenia władz Krapkowickiego Powiatu. Rozmowy dotyczyły 10-lecia członkostwa Polski w UE oraz zmian jakie Unia wprowadziła.


 2014-03-19

Dnia 19-03-2014r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich mieli okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji historii. W rolę nauczyciela wcielił się mgr Andrzej Koziarz pracownik Instytutu Pamięci Narodowej z Opola. W ciekawy sposób przedstawił zarys historii społeczeństwa polskiego na Wołyniu w okresie II wojny światowej.

            Wykładowca pokazał również aspekty trudnej historii łączącej narody polski i ukraiński. Lekcja była poprzedzona zwiedzaniem wystawy „Niedokończone msze wołyńskie”, która wprowadziła uczniów w tematykę „Tragedii Wołynia”.

            Taka forma zajęć była dobrym uzupełnieniem podręcznikowej często wybiórczej wiedzy.    

            Mieliśmy możliwość korzystania z tej lekcji dzięki Klubowi Inteligencji Katolickiej w  Opolu oddział w Krapkowicach. 

Serdeczne podziękowania składają uczniowie. 

zobacz zdjęcia


 2014-03-19

W dniu 19 marca w Otmuchowie odbyły się zawody Półfinałowe w piłce ręcznej dziewcząt szkół ponad gimnazjalnych. Zawody dla naszego zespołu były dość pechowe. Po zwycięstwie nad zespołem z Kędzierzyna Koźla w meczu z gospodarzem zawodów Otmuchowem w ostatnich sekundach spotkania sędzia przy wyniku remisowym dyktuje rzut wolny dla naszego zespołu. Jednak nasza zawodniczka trafia w słupek. Spotkanie kończy się remisem ( 5:5) i do finału przechodzi niestety zespół gospodarzy, który miał lepszy stosunek bramek z Kędzierzynem. 

Zespól Zamku wystąpił w składzie: Karolina Mnich, Karolina Szczęśniak, Angelika Tomeczek, Daria Tkocz, Oliwia Kowalik, Agata Nowińska, Oktawia Zając i w bramce Ines Muszelik.

zobacz zdjęcia


 2014-03-18

Po raz kolejny hala sportowa Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach była miejscem sportowej rywalizacji dziewcząt w piłce ręcznej. Tym razem jednak spotkanie miało charakter czysto szkoleniowy, bowiem stanęły naprzeciwko siebie drużyny złożone z jednej strony z zawodniczek PG 2 oraz z drugiej w większości z absolwentek tej szkoły, a uczących się obecnie w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich. Starsze i bardziej doświadczone dziewczyny z „zamku” prowadzone obecnie pod kierunkiem pani Jolanty Jochymek (przedtem prawie wszystkie trenowały w gimnazjum u Piotra Jaworka) okazały się silniejsze od gimnazjalistek - jednak nie wynik jest tu najważniejszy. Liczy się przede wszystkim to, że spotkanie przebiegało w koleżeńskiej atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń pomiędzy starszymi i młodszymi zawodniczkami, oraz fakt, iż coraz więcej dziewcząt na naszym terenie uprawia piłkę ręczną i miejmy nadzieję będzie komu zasilać szeregi seniorskiej drużyny Otmętu. Należy podkreślić również, iż to nie pierwsze spotkanie tych zespołów i miejmy nadzieję, że będzie takich więcej – bo taka współpraca po prostu się opłaca.


 2014-03-18

W dniu 18 marca w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do konkursu: „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”.

W konkursie uczestniczyły uczennice:

-Dziony Patrycja 1 TL

-Dziony Magdalena 3TE

-Kolodziejek Paulina 3 TE

-Smykała Jowita 3 TE

-Król Roksana  4 TL

-Chrząszcz Magdalena 4 TL


 2014-03-18

Lekcja WF nie musi być nudna. Zabawa w tworzenie układu piramid może dostarczać wiele radości a efekt może być widowiskowy.

zobacz zdjęcia


 2014-03-18

W dniu 18.03.2014 Jessica Moritz z kl. IV TE uczestniczyła w finale III Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Jessica znalazła się w gronie 50 finalistów z całego kraju.  Niezwykłą rzeczą jest to, że jest uczennicą Technikum Ekonomicznego. Do startu w Olimpiadzie namówił ją kolega „logistyk”. Jak widać  i ekonomista może zostać logistykiem.

zobacz zdjęcia


 2014-03-17

17 marca Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich wraz z nauczycielem Aleksandrą Szydełko brali udział w V Integracyjnym Turnieju o Puchar Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu, w którym udział wzięły takie szkoły jak: Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, I Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Opolu, Zespół Szkół im. Staszica w Opolu, V Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Opolu, Zespół  Szkół Budowlanych w Opolu, II Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Opolu. Reprezentacja Naszej Szkoły zajęła drugie miejsce w tym prestiżowym turnieju. W finale  przegraliśmy 1:2 po zaciętej walce z  II Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Opolu. Warto podkreślić, że nasi reprezentacji jako jedyny zespół w turnieju grał z dwoma kobietami na boisku, gdzie inne zespoły były złożone wyłącznie z męskiego grona. Nasi zawodnicy pokazali w ten sposób charakter i pomimo  nierównych szans zdołali dotrzeć do finału. Zamkowi przypadła jedna z dwóch nagród indywidualnych. Uczennica Justyna Gebauer z 3 TL została wyróżniona w tym turnieju jako najlepsza zawodniczka.

Zamek w zawodach reprezentowali: Marek Giza, Paweł Kostka z 4 Te, Justyna Gebauer 3 TL, Agnieszka Szwajnos i Kamil Roskosz 2 TZ oraz Patryk Hauk 3 TZ.

zobacz zdjęcia


 2014-03-14

14.03.2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach odbyły się Targi Edukacji wśród wielu szkół ponadgimnazjalnych nie zabrakło oczywiście i nas!

zobacz zdjęcia


 2014-03-13

Dnia 12-03-2014r. w Zamkowej Auli odbyło się przedstawienie, które było finalistą konkursu teatralno - językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego pt.: Pokaż język; Odkryj Szekspira.
Grupa teatralna  Shakesreare’s Group, złożona z naszych uczniów pod kierunkiem  mgr Danuty Wójcik  zajęła pierwsze miejsce.

Fragment przedstawienia pt: "Poskromienie złośnicy" W. Szekspira (zwycięzcy w ramach Wojewódzkiego Konkursu Językowo-Teatralnego dla szkół ponadgimnazjalnych -"Pokaż język. Odkryj Szekspira").


zobacz zdjęcia


 2014-03-13

W ramach działańRok Szkoły w Ruchu” 13.03.2014 r. uczeń naszej szkoły Dominik Golenia z klasy IV TE przeprowadził zajęcia z karate dla wszystkich klasach w tym dniu uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego z tematu: „Podstawy karate i ćwiczenia rozciągające”.

Dominik jednocześnie zachęcił wszystkich uczniów do uczestnictwa w zajęciach karate w klubie karate – do „ENSO”.

Również zachęcam do udziału w zajęciach karate w klubie Karate do Shotokan w Krapkowicach - mgr Andrzej Mielczarek 3 Dan  Karate do Shotokan - nauczyciel Zamku.

zobacz zdjęcia
2014-03-13

13.03.2014 w Krapkowickim Domu Kultury odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę w kategorii poezji śpiewanej reprezentowały uczennice klasy III TL: Agnieszka Kalińska, która zajęła I miejsce oraz Justyna Gebauer- II miejsce. Ponadto w kategorii recytacji zaprezentowali się: Żaneta Wojcieszek z klasy II THE oraz Dominik Kubocz z klasy I THE.

zobacz zdjęcia

2014-03-12

Dnia 12-03-2014r. nasza szkoła brała udział w Spotkaniu Edukacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzeleczkach. Uczennice klasy I TL  II THE i uczniowie klasy IV THM prezentowali naszą ofertę edukacyjną. Największa atrakcją cieszyły się roboty przygotowane przez uczniów klas mechanicznych pod kierunkiem mgr Andrzeja Mielczarek.

Zapraszamy absolwentów Gimnazjum do Zamku.

zobacz zdjęcia


 2014-03-11

Dnia 11.03.2013 nauczyciel Andrzej Mielczarek uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w  Opolu, oraz Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu: "Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży".


Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - udział wzięło ponad 100 osób.

W programie konferencji ( część I)  m.in. omówiono i przedstawiono:

 • nowe zasady szkolenia i egzaminowania kierowców
 • tworzenie programów dot. poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach
 • portal edukacyjny wychowania komunikacyjnego "Bezpieczna droga do szkoły" jako narzędzie wspierające dla nauczycieli i rodziców
 • scenariusz lekcji edukacji dla bezpieczeństwa dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

W części drugiej programu - pokazy/warsztaty:

 • jazda na trolejach
 • ćwiczenia w alkogoglach
 • symulator zderzeń


 2014-03-11

Zapraszamy na wystawę: "NIEDOKOŃCZONE MSZE WOŁYŃSKIE". Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej.


Wystawa będzie otwarta w naszej szkole:
od 17 marca 2014 r. od godz. 13.00 do 18.00
18 i 19 marca 2014 r. od godz. 8.00 do 18.00
2014-03-10

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” podał wyniki tegorocznej edycji Konkursu. Nasi uczniowie otrzymali dyplomy uznania i wyróżnienia.
Gratulujemy.
2014-03-04

Polonez na krapkowickim rynku 

zobacz zdjęcia

2014-03-03

Wyniki uczestników Matematycznej Ligii Zadaniowej

( dotyczy zadań z okresu:  listopad – styczeń)

 

Imię i nazwisko

Klasa

Suma punktów

 1.

Beata Gonsiorowska

2d

34

 2.

Agnieszka Ogórek

2d

31

 3.

Sara Bawoł

2d

22

 4.

Marek Gach

1c

17

 5.

Krzysztof Kern

2d

16

Maksymalna  liczba punktów do zdobycia: 76

Gratulujemy odważnym i zachęcamy do dalszego udziału.

Zadania na marzec


 2014-02-12

W środę (12.02.2014) w naszej szkole uczennice klasy II THE, które w tym roku przystąpiły do ogólnopolskiego programu "Mam haka na raka" - przedstawiły swoim koleżankom i kolegom oraz przybyłym nauczycielom prelekcję na temat profilaktyki chłoniaka. Zebrani mogli się m,in. dowiedzieć, że chłoniak jest nowotworem złośliwym układu limfatycznego, który objawia się najczęściej powiększeniem węzłów chłonnych, podwyższeniem temperatury, utratą wagi czy nocnymi potami. Profilaktyka tego nowotworu jest podobna, jak przy większości nowotworów: zdrowo się odżywiać, unikać fast foodów i uprawiać sporty, czyli dbać o dobrą kondycję całego ciała.
Swoją prelekcję dziewczyny rozpoczęły od przedstawienia scenki, w której uświadomiły zebranym, że używki takie jak alkohol i papierosy przyczyniają się bardzo wydatnie do wystąpienia nowotworów. Następnie prowadzące przedstawiły przygotowaną przez siebie prezentację na temat chłoniaków, która przybliżyła zebranym "bohatera" tegorocznej akcji. Na zakończenie uczniowie mogli w praktyce sprawdzić swoją wiedzę na temat chłoniaków dzięki quizowi przygotowanemu przez nasze "hakowiczki".
Nasze uczennice po raz pierwszy przystąpiły do programu, ale już obmyślają pomysły na następny rok. Na pewno znowu stawimy czoło rakowi - w końcu: już "mamy haka na raka"!

zobacz zdjęcia


 2014-02-11

Międzyklasowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

 

Pierwsza runda pucharowa za nami. Mimo iż sporo klas nie potrafiło się zebrać  zostało siedem drużyn, które zagrają „każdy z każdym”

 1. IIItz, 2. IVtl, 3. IIc, 4. IItz, 5. IVthm, 6. IVti, 7. IIIf

 

Pierwsza kolejka w grupie odbędzie się 12.02.2014r

Godz. 15.00 IIc – IVti, 15.30 IItz – IVthm, 16.00 IVti – Iitz

dnia 13.02.2014r. godz. 14.15  IVtl-IIIf,

 

 

Klasy, które mają zaplanowane jakieś wycieczki i nie będą mogły grać proszone są o wcześniejsze powiadomienie. Kolejna runda po feriach.

 

Wyniki rundy pucharowej:

IItl- IIItz 2:5,                        IVtl – Itm 6:2,         IIc – Itl 3:0vo,         Ib – Iitz 1-4,

IIb – IVthm,                         IVti – Itbi 3:0,          IIIf – IId 3:0vo 


 2014-02-11

11 lutego Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych reprezentowali naszą Szkołę w Zawodach Półfinałowych Mistrzostw województwa Opolskiego w siatkówce chłopców. Po zaciętych i emocjonujących rozgrywkach zajęliśmy II miejsce w Półfinale wygrywając z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Prudniku 2:1i niestety przegrywając z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie 0:2. Warto podkreślić, że wszyscy zawodnicy ze szkoły w Nysie są objęci ogólnopolskim programem SOS (Szkolne Ośrodki Siatkarskie), a mimo tego nasi chłopcy dzielnie przeciwstawili im czoła ulegają dopiero w końcówkach setów.

Zamek wystąpił w składzie: Marek Giza, Paweł Kostka ( 4 TE), Patryk Hauk ( 3 TZ), Daniel Kremzer, Marcel Stachniuk (2 TI), Kamil Roskosz, Dawid Mitek, Bartosz Gwiździł ( 2 TZ), Rafał Kwietniewski (2 B), Przemysław Grzyb ( 1 B).


 2014-02-08

Dnia 08-02-2014r. uczniowie klas czwartych technikum naszej szkoły bawili się na studniówce w stylowym Dworku w Komornie. Maturzyści pięknie zatańczyli poloneza i rozbawili zaproszonych nauczycieli trafnymi parodiami wielu lekcji. Bal był bardzo udany (trwał do białego rana) i przebiegł w przyjacielskiej atmosferze.

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że wkraczają odpowiedzialnie w dorosłość.

Poloneza zacząć czas…

Nasi tegoroczni abiturienci w rytm muzyki poloneza do filmu „ Pan Tadeusz” skomponowanej przez wybitnego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara zatańczyli swój pierwszy studniówkowy taniec w życiu. W pokazowym przedsięwzięciu wzięło udział 16 par czwartoklasistów. Początkowa trema i obawa dała się wyczuć wśród tańczących ale po pierwszych taktach stres minął, a cały układ poloneza wyszedł tańczącym wyśmienicie.

zobacz zdjęcia


 2014-02-06

6 lutego uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wygrali Powiatowy Turniej w Siatkówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w Gogolinie i tym samym awansowali do Półfinału Wojewódzkiego, który ma odbyć się 11 lutego w Nysie. Zamek pokonał wszystkie szkoły, tj. Zespół Szkół w Gogolinie, Zespół Szkół im Jana Kilińskiego w Krapkowicach oraz Zespół Szkół im Jana Pawła II w Zdzieszowicach wynikiem 2:0. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i liczymy na dalsze sukcesy sportowe siatkarzy.

Zamek wystąpił w składzie:

Marek Giza, Paweł Kostka (  4 TE),

Patryk Hauk (3 TZ),

Kamil Roskosz, Bartosz Gwiździł, Dawid Mitek (  2 TZ),

Kremzer Daniel, Stachniuk Marcel (  2 TI),

Kwietniewski Rafał ( 2 B),

Przemysław Grzyb ( 1 b)

zobacz zdjęcia


 2014-02-05

Matematyczna Liga Zadaniowa

Zadania na luty [DOC]

Pozostałe zadania oraz regulamin w zakładce komisji przedmiotów matematycznych: wejdź
2014-02-04

4 lutego uczennice z Naszego Zamku brały udział w powiatowych zawodach w piłce siatkowej dziewcząt w Gogolinie. Zespół Szkół Zawodowych w Krapkowicach zajął II miejsce w turnieju wygrywając z Zespołem Szkół w Gogolinie 2:0 oraz uległ Zespołowi Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wynikiem 0:2. Niestety mimo dzielnej walki nie udało się nam obronić zeszłorocznego tytułu ale prognozy na przyszły rok są o wiele bardziej optymistyczne. Naszym siatkarkom życzymy dalszych sukcesów nie tylko sportowych. Zespół Szkół Zawodowych reprezentowały:

Karolina Czerwionka, Martina Herdzin (  4 TE),

Romana Kipka, Ewelina Białek (3 TE),

Agnieszka Szwajnos ( 2 TZ),

Angelika Muller, Patrycja Staś (2 THE),

Jolanta Miniewska (4 TI).

zobacz zdjęcia


 2014-01-31

Dnia 30-01-2014r.  przedstawiciele naszej szkoły - uczeń Grzegorz Ludwa wraz z nauczycielem mgr Elżbietą Szczepanik - wzięli udział w podsumowaniu wyników ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonego przez wydawnictwa „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. Nasza szkoła zajęła w tym rankingu VIII miejsce w Polsce w kategorii  Szkoły Mistrzów w zawodzie Technik Mechanik.

Gratulujemy naszym uczniom oraz nauczycielom przedmiotów mechanicznych mgr Bożenie Szady-Migdałmgr Andrzejowi Mielczarek i mgr Leszkowi  Ludwikowskiemu.

zobacz zdjęcia
2014-01-31

 

31 stycznia 2014r uczennice kl. III TZ Izabella Oremek i Patrycja Wiśniewska uczestniczyły w finale regionalnym konkursu: "Poznaj swoje prawa w pracy" prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach projektu: "Kultura bezpieczeństwa" w którym bierze udział nasza szkoła.

 

 
2014-01-28

Dnia 28-01-2014r. w naszej szkole odbyła się wywiadówka śródroczna klas pierwszych. Przybyłych rodziców przywitała wicedyrektor mgr Bożena Szady-Migdał, a następnie  nasz chór „Zamkowy” zaprezentował  zestaw świątecznych kolęd. Głos zabrała również pani pedagog Julita Bąk-Miler, zapoznając zebranych rodziców z możliwością korzystania z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

zobacz zdjęcia
2014-01-28

28-29.01.2014r odbyła się I Sesja Treningowa Olimpiad Specjalnych  programu sportów zunifikowanych, w którm brały udział nasze uczennice:  Paulina Kołodziejek, Agnieszka Szwajnos, Paulina Suchanek, Iza Oremek i Oktawia Zając. Wspólnie z innymi szkołami będziemy uczestniczyć w przez cały rok w treningach, turniejach i szkoleniach  piłki nożnej. Opiekę nad projektem pełni pan mgr Marek Żukliński.

zobacz zdjęcia
2014-01-28

28 stycznia uczniowie Zamku reprezentowali Naszą Szkołę w powiatowych zawodach w tenisie stołowym w turnieju singla oraz debla dziewcząt i chłopców.

Turniej singla dziewcząt wygrała Patrycja Staś z klasy II THE, ona także wraz z siostrą Anetą Staś 2 TZ zajęła  I miejsce w turnieju deblowym dziewcząt. 28 styczeń był powodem do podwójnego świętowania dla sióstr  Staś, gdyż w tym dniu ukończyły one 18 lat.

W singlu panów na podium uplasowali się Tomasz Hytrek 1 C zajmując II miejsce oraz Adam Monieta 4 TI zajmując miejsce III. Ci sami panowie wystartowali w turnieju deblowym i zajęli II miejsce również premiowane udziałem w półfinale wojewódzkim.

zobacz zdjęcia


 2014-01-27

Pierwsza pomoc w przypadku

złamania przedramienia

 

Zima, choć spóźniona, zagościła w całym kraju. Drogi i chodniki pokryły się śniegiem oraz lodem, więc nietrudno o poślizgnięcie się i upadek. Jeśli będziemy mieli szczęście, skończy się to potłuczeniem i siniakami. Co jednak zrobić, jeśli w wyniku poślizgnięcia się złamiemy rękę?

 

Pierwsza pomoc w razie złamania sprowadza się do zabezpieczenia uszkodzonej kończyny tak, aby bezpiecznie i bezboleśnie przetransportować chorego do placówki medycznej. Istnieje wiele typów złamań (otwarte lub zamknięte, proste i złożone, z przemieszczeniem lub bez itd.). Generalna zasada mówi, iż w trakcie udzielania pierwszej pomocy należy w miarę możliwości unikać przemieszczania złamanej kończyny. Trzeba także zabezpieczyć dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy, gdyż w ten sposób unieruchomimy także miejsce złamania.

 

Poniższy film ilustruje sposób postępowania przy prostym, zamkniętym złamaniu kości przedramienia:

 

Na filmie pokazano, w jaki sposób z chusty można sporządzić temblak:

 1. Prostokątną chustę składamy na pół, tworząc z niej trójkąt.
 2. Chustę przekładamy pod złamanym przedramieniem tak, aby jeden róg znajdował się w okolicach łokcia.
 3. Pozostałe dwa rogi chusty wiążemy za szyją.
 4. Następnie stabilizujemy dłoń oraz łokieć w chuście (są to dwa stawy sąsiadujące z miejscem złamania).

 

Jeśli nie mamy chusty, rękę możemy ustabilizować za pomocą koszuli, ręcznika czy bandaża, z zachowaniem zasad przytoczonych w filmie. Z tak zabezpieczonym złamaniem możemy udać się po pomoc.

 

Pamiętaj, że w zakresie pierwszej pomocy tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!
2014-01-27

W dniu 27 stycznia drużyna Zamkowa brała udział w rozgrywkach półfinałowych w piłce koszykowej w składzie Adamiak Łukasz, Grzyb Przemysław, Jaszkowic Martin, Kameduła Maksym, Kisiel Marcin, Kotzot Mateusz, Kwietniewski Rafał, Podsiadło Wojciech, Roskosz Kamil, Stachniuk Marcel.
        Pierwsze spotkanie nie było dla nas korzystne przegraliśmy ten mecz z gospodarzem zawodów LO Prudnik, należy w tym miejscu nadmienić to, że jest to zespół który w ubiegłym roku zajął  I-miejsce w finale wojewódzkim w tej kategorii rozgrywek. Ciekawe spotkanie rozegraliśmy z zespołem z Ozimka, gdzie po dogrywce wygraliśmy dwoma punktami.

W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy II-miejsce ½ finału wojewódzkiego.

zobacz zdjęcia
2014-01-16

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów w dniu 16 stycznia 2014 rok w klasie 3 E zorganizowane zostały zajęcia aerobiku na stepach. Zajęcia na sali z wykorzystaniem sprzętu umożliwił nam Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gogolinie i w ramach 3 godzin wychowania fizycznego mieliśmy możliwość przeprowadzenia lekcji w takiej formie.

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/43_OttkcWiU?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


 2014-01-16

Dnia 16-01-2014r. po raz kolejny uczestniczyliśmy w  organizowanej przez Uniwersytet Opolski. Uczennice Magdalena Ilka, Paulina Siołkowska i Paulina Kołodziejek wybrały wykład prof.dr hab. M. Masnyka „Pokój czy zarzewie nowej wojny? Traktaty kończące I wojnę światową a geneza II wojny światowej, a następnie warsztaty prowadzone przez dr A. Maziarz – Bić czy się nie bić? Dyskurs wokół polskiego insurekcjonizmu. 

Opiekunowie mgr Marcin Sułkowski i mgr Adam Latka wzięli udział w szkoleniu dla nauczycieli – Kościuszko, Poniatowski i inni – czy bohaterowi potrzebują odbrązowienia. W kontekście nowego przedmiotu „Ojczysty panteon i ojczyste spory”. Szkolenie prowadził mgr M. Wietrzniok.


 2014-01-15

Dnia 15.01.2014  nasza szkoła była organizatorem Powiatowych Rozgrywek Piłki Koszykowej. Do zawodów zgłosiły się dwa zespoły – nasz Zamkowy i drużyna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II ze Zdzieszowic. Po zaciętym pojedynku odnieśliśmy zwycięstwo wynikiem 26:18. Gratulujemy zwycięzcom i przegranym.

Skład drużyny ZSZ im. Piastów Opolskich:

 1. Wojtek Podsiadło,
 2. Dawid Mitek,
 3. Maks Kameduła,
 4. Rafał Kwietniewski,
 5. Martin Jaszkowic,
 6. Marcel Stachniuk,
 7. Kamil Roskosz,
 8. Łukasz Adamiak,
 9. Bartosz Gwiździł,
 10. Jarosław Korbiel,
 11. Dawid Garbacz.

zobacz zdjęcia
2014-01-14

Dobry humor to podstawa, czyli radość i inne zjawiska

zobacz gazetkę [PDF]
2014-01-14

14.01.2014 r. gościliśmy w naszej szkole doradców zawodowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  naszego powiatu.
Tematem wiodącym spotkania była charakterystyka wybranych kierunków kształcenia na rok szkolny 2014/2015. w szkołach ponadgimnazjalnych.  Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pochwalili się wyposażeniem pracowni przedmiotowych, pomocami naukowymi wykorzystywanymi na lekcjach oraz osiągnięciami na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe i olimpiadach przedmiotowych.

Dziękujemy gościom za przybycie  i zapraszamy !!!

zobacz zdjęcia


 2014-01-14

Dnia 13.01.2014r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap XXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych. Łącznie przystąpiło do niego 41. uczniów, w tym 21. z klas pierwszych, 12. z klas drugich oraz 8. z klas trzecich.


Wyniki etapu szkolnego wyglądały następująco:
Klasy I
    1. Kamil Kurpiela            1A     24 pkt
    2. Marzena Hajduk        1D     18 pkt
        Chojnacki Paweł        1B     18 pkt
    3. Łukasz Blania            1C     13 pkt
    4. Klaudia Kopiec            1A     10 pkt
Klasy II i III
    1. Stefania Kern            3E     20,5 pkt
    2. Dawid Wybraniec        2B     20 pkt
        Łukasz Koszyk            3B     20 pkt
    3. Patryk Mazurek        2B     19,5 pkt
    4. Daniel Janik            2C      17,5 pkt

Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 05.03.2014r. zakwalifikowali się:
    
    Klasa I:    Kamil Kurpiela
    Klasa II:    Dawid Wybraniec
    Klasa III:     Stefania Kern    
                    
Gratulujemy!
Nauczyciele matematyki


 2014-01-13

Dnia 13-01-2014r. odbył się pierwszy etap XXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przystąpiło do niego 41 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Życzymy sukcesów i zakwalifikowania się do kolejnego etapu.


 2014-01-10

Uczennice klasy 3 TL  przekonały się, że zajęcia wychowania fizycznego nie muszą być wcale nudne. W piątek 10 stycznia na własnej skórze doświadczyły, jak to jest ćwiczyć z piłkami gimnastycznymi. Taka innowacyjna forma zajęć wychowania fizycznego przypadła wszystkim do gustu i w przyszłości będzie ona na pewno kontynuowana.

zobacz zdjęcia
2014-01-10

W dniach 10-15.01.2014. w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w ramach programu „Rok Szkoły w ruchu” braliśmy udział w programie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży  i w poszczególnych klasach zostały przeprowadzone ćwiczenia na kręgosłup. Uczniowie jednocześnie zostali poinformowani o skutkach niedbania o prawidłową postawę ciała.

Ćwiczeniami objęto klasy I Technikum i Zawodowe

zobacz zdjęcia
2014-01-08

Andrzej Siekiera z Kl. III TL w gronie finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

 

51 uczniów z 37 szkół ponadgimnazjalnych wywalczyło miejsce w finale VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Bezpłatne studia, praktyki i staże oraz cenne nagrody rzeczowe są już na wyciągnięcie ręki. Finał olimpijskich zmagań odbędzie się 7 marca 2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

 

Tegoroczni finaliści pokonali niemal 7 tys. konkurentów, wykazali się dużą pracowitością, wiedzą i opanowaniem. Przed nimi jeszcze jedna próba – ta najważniejsza. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej to najtrudniejszy etap, bo złożony w całości z zadań i pytań problemowych. Przystąpi do niego Andrzej Siekiera – reprezentant Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach.

Uczniowie mają dwa miesiące na perfekcyjne opanowanie zagadnień związanych z tematem przewodnim VI edycji olimpiady – rolą transportu i spedycji, a także tego, co sprawia olimpijczykom najwięcej trudności – słownictwa logistycznego w wybranym języku obcym. Ostatnim zadaniem finału będzie tradycyjnie tłumaczenie podstawowych zwrotów używanych w terminologii branżowej na język angielski, niemiecki lub rosyjski.

 

„Olimpijski sukces zmienia życie, otwiera drogę do kariery – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL. Dla wielu młodych ludzi podjęcie studiów w Poznaniu byłoby niemożliwe, gdyby nie olimpiada. Finaliści to elitarna grupa, o którą zabiegają pracodawcy. Są to młodzi, ambitni ludzie z ogromnym potencjałem. Wielu z nich jeszcze przed rozpoczęciem studiów dostaje oferty pracy w renomowanych firmach logistycznych.”

 

W październikowym pierwszym etapie, wystartowało niemal 7 tys. uczniów z 270 szkół. 534 uczniów przeszło do etapu okręgowego, który odbył się w 5 grudnia w 11 miastach na terenie całego kraju. Finał odbędzie się 7 marca w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, a uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 kwietnia 2014 r.

 

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki
od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną, ocena praktyczna programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, stopnia ich zrozumienia i przyswojenia przez uczniów oraz podnoszenie poziomu kształcenia. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Organizacja olimpiady na tak wielką skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie silne wsparcie partnerów biznesowych – sponsorów i fundatorów nagród. Złotymi Sponsorami VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są: Dachser, Marathon International Logistics, PPUH Agrobex, STILL Polska, TimoCom Soft- und Hardware GmbH. Sponsorzy Srebrni to: DPD Polska, JAS-FBG i Polski Komitet Narodowy EPAL. Do grona sponsorów dołączyła także Panopa Logistik Polska.

Patronat medialny nad olimpiadą objęły: Telewizja WTK, epoznan.pl, dlaStudenta.pl, logistyka.net.pl, „Logistyka a Jakość”, „Nowoczesny Magazyn”, NM.pl, „TSL Biznes”, „Warehouse Monitor”, „Polska Gazeta Transportowa”, „Top Logistyk”, „Magazynowanie i Dystrybucja”, „Eurologistics”, Pracujwlogistyce.pl, Forumtransportu.pl, DobraLogistyka.pl, Spedycje.pl, etransport.pl, LOG24.pl, e-logistyka.pl, Kierunki.net, Edukacja.net, Uczelnie.net

 

Nad. Alicja Gruszczyńska Rzecznik prasowy WSL

zobacz zdjęcia


 2014-01-08

Marta Kern uczennica kl. 2a jest laureatką w X edycji konkursu  "Śląsk - moja mała ojczyzna/ Schlesien - meine kleine Heimat" organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcącym nr 12 w Gliwicach .Zajęła III miejsce w kategorii albumów.

Konkurs pod honorowym patronatem Śląskiego Konkursu Oświaty i Prezydenta Miasta Gliwice. Marta wysłała album ze zdjęciami oraz opisem wspomnień swojej bliskiej rodziny. Zwróciła uwagę na specyfikę i bogactwo Śląskiego regionu. Poszerzyła znajomości kultury , historii  i tradycji. Przybliżyła temat wielokulturowości Ziemi Śląskiej , wskazała obszar przenikania się kultur.

Konkurs cieszy się dużym uznaniem i z roku na rok poszerza swoje kręgi. W tym roku nadesłano przeszło 260 prac z woj. opolskiego i śląskiego. Prace oceniane są przez artystów oraz osoby zajmujące się kulturą. Uczniowie przygotowali dla uczestników i licznych gości program artystyczny będący refleksją o ziemi śląskiej.

Zobacz album [PDF]

zobacz zdjęcia


 2014-01-07

Matematyczna Liga Zadaniowa zaprasza uczniów ZSZ do rozwiązania kolejnych zadań.

Zadania na styczeń [DOC]

Pozostałe zadania oraz regulamin w zakładce komisji przedmiotów matematycznych: wejdź


 2014-01-03

Wyniki meczów:

ZS Gogolin - ZS Krapkowice      2 : 2

ZS Zdzieszowice -  ZSZ Krapkowice   2 : 0

ZS Gogolin -  ZS Zdzieszowice   3 : 5

ZSZ Krapkowice  - ZS Krapkowice      3 : 2

ZS Gogolin - ZSZ Krapkowice   1 : 7

ZS Krapkowice - ZS Zdzieszowice   4 : 0

 

 

Wyniki klasyfikacji końcowej:

I miejsce ZS Zdzieszowice,

II miejsce ZSZ Krapkowice,

III miejsce ZS Krapkowice,

IV miejsce ZS Gogolin.

 

Jaszkowic Martin (1TM T)

 Kisiel Marcin (1TM T)

 Hanuszkiewicz Dawid (1c ZSZ)

Dahms Adam (3TL T)

 Korbiel Jarosław (3TL T)

 Najwer Mateusz (3TL T)

 Detko Dawid (3TZ T)

 Bartela Kewin (3f ZSZ)

 Fuks Kamil (3f ZSZ)

Kołodziej Sebastian(3f)

 Kostka Paweł (4TE T)

 

Powiatowy Turniej Halowej Piłki NożnejChłopców

Po bardzo dobrym meczu ze szkołą ze Zdzieszowic ulegamy im 2-0 i zajmujemy drugie miejsce.

Gratulacje!!!

 

zobacz zdjęcia
2013-12-24

Przygotowania do świąt w naszej szkole rozpoczęte. Pani mgr Katarzyna Musioł i mgr  Iwona Bartkowiak przygotowały świąteczną dekoracje korytarza. Atmosfera w „Zamku” nasyciła się świętami i zimowym klimatem.

zobacz zdjęcia
2013-12-20

            Dnia 20-12-2013r, w naszej szkole odbyło się cykliczne kolędowanie klas pierwszych. Jury w składzie mgr Bożena Szady, mgr Tomasz Micek, ks. Marcin Szewczuk oraz przedstawiciel SU Dominik Golenia, pilnie przyglądało się występom. Punktowano śpiew, elementy ruchu scenicznego, widowiskowość.

Wyniki konkursu:

1 miejsce klasa I TL,

2 miejsce klasa I THE,

3 miejsce wspólnie klasy I TBI i I TM.

Gratulujemy.

zobacz zdjęcia


 2013-12-19

W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy,
o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.
Paolo Coelho

Dzień rekolekcyjno-wychowawczy
19 grudnia 2013: czwartek

Program:

08.45 - Kwadrans z wychowawcą: sprawdzenie obecności, przejście z krzesełkami do sali gimnastycznej.

9.00 - Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej
"BARKA" w Strzelcach Opolskich

11.00 - Nabożeństwo Słowa Bożego w kościele pw. św. Mikołaja w Krapkowicach.

12.00 - Wigilia Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły  oraz zaproszonych gości.

zobacz zdjęcia


 2013-12-18

Udział w projekcie: „ Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umożliwił mi odbycie na początku grudnia dwutygodniowego szkolenia nauczycieli języka niemieckiego w szkole Horizente mieszczącej się  w malowniczej miejscowości Regensburg. Podczas pobytu miałam możliwość odświeżenia sobie wiadomości z zakresu metodyki, dydaktyki, poznałam wiele ciekawych nowych metod aktywizujących, które będę mogła wykorzystać w moich zajęciach lekcyjnych. Tematyka szkolenia dotyczyła przede wszystkim takich elementów kultury jak film i muzyka ale także obejmowała swym zakresem zagadnienia realioznawczyme, podczas których poznałam historię firm niemieckich takich jak: Adidas, Nivea, Haribo, Steiff . Owocem różnorodnych form prezentowanych zajęć jest bogaty zbiór materiałów, ćwiczeń językowych oraz tekstów, które będę mogła wykorzystać podczas zajęć z uczniami.

Okres przedświąteczny stał się także sprzymierzeńcem do poznania tradycji jarmarków bożonarodzeniowych. Odwiedziliśmy między innymi najstarszy niemiecki jarmark w Nuernberg, gdzie zasmakowaliśmy znanych specjałów takich jak pierniki, kiełbaski, kasztany i wielu innych słodkości. W ramach czasu wolnego mieliśmy możliwość poznania miejscowego życia kulturalnego "od podszewki". Uczestniczyliśmy w regularnych spotkaniach  tzw. Stammtisch, odwiedziliśmy zakład lutniczy gdzie pokazano nam cykl produkcji skrzypiec, zwiedziliśmy muzeum w podziemiach Regensburga a także mieliśmy możliwość sprawdzenia swych sił w rywalizacji na torach kręgielni. Przemiłym doświadczeniem dla podniebienia było poznanie typowej kuchni bawarskiej w jednym z najstarszych miast Niemiec - Bamberg.

Niebezpodstawnie mówi się, że podróże kształcą, mój wyjazd jest tego najlepszym przykładem, dzięki niemu wzbogaciłam nie tylko swój warsztat językowy, ale również zdobyłam nowe doświadczenia, poznałam ciekawych ludzi oraz miejsca, które wszystkim gorąco polecam.

 

mgr Anna Steinhoff-Okoń, nauczycielka języka niemieckiego w ZSZ im. Piastów Opolskich  w Krapkowicach

zobacz zdjęcia


 2013-12-18

Masz pasję? Ciekawe zainteresowania? Podziel się nimi.
Weź udział w konkursie "Elektryzująca pasja"!!!

Zainteresowania bywają różne - jedni robią zdjęcia, inni jeżdżą na rowerze, jeszcze inni rysują, malują, piszą....... Im ciekawiej potrafisz przedstawic śwoją pasję, tym lepiej!

Czas na zgłoszenie się do konkursu masz do 10 stycznia 2014 roku.
Na wykonanie prezentacji (filmu) - ok 3 miesięcy. Prezentacja w programie PowerPoint - maksymalnie 24 slajdy, film - maksymalnie 5 min - może byc nagrany telefonem lub aparatem.


Zgłoszenia przyjmowane są w Bibliotece Szkolnej. Tam też uzyskasz więcej informacji o konkursie.
Nie czekaj, bo atrakcyjne nagrody czekają!!!


 2013-12-18

W dniu 18.12.2013r. nasza szkoła wzięła udział w Wojewódzkim dniu ćwiczeń śródlekcyjnych, realizowanym  w ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu”. W tym dniu uczennice klasy pierwszej THE, Karolina Szczęśniak oraz Ines  Muszelik, przeprowadziły ćwiczenia śródlekcyjne, promując aktywność  ruchową jako element codziennego życia i przeciwdziałając wadom postawy ciała wśród młodzieży.

zobacz zdjęcia


 2013-12-18

W dniu 18.12.2013r.uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Świątecznym Turniej gry w „GO” zorganizowanym przez starostwo powiatowe w Krapkowicach.

Przed rozpoczęciem rozgrywek uczestnicy dowiedzieli się wszystkiego na temat najstarszej gry planszowej świata- „GO”, która sięga czterech tysięcy lat a jej początki sięgają krajów Dalekiego Wschodu.

Po dziesiątkach rozegranych  partii ogłoszono wyniki, wśród zwycięzców znalazł się uczeń naszej szkoły, Gilbert Derlikiewicz który zajął drugie miejsce.

W turnieju uczestniczyli także uczniowie; Cebula Michał, Muller Angelika, Staś Patrycja, Bagińska Anna, Bogucka Aneta, Cielanga Michaela, Myszkowska Monika, Pierskalla Weronika, Świerzy Ewelina, Monieta Adam, Sałata Piotr, Suchy Damian, Śmietański Michał, Uliczka Patryk.

zobacz zdjęcia


 2013-12-18

Dnia 18-12-2013r. nasi uczniowie pomagali w organizacji Wigilii Olimpiad  Niepełnosprawnych,  która odbyła się  Kędzierzynie-Koźlu.

zobacz zdjęcia
2013-12-17

W dniu 17-12-2013r. w Będzinie odbył się Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Była to XX edycja festiwalu organizowanego przez fundację OFKiP, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Będzinie oraz kilkadziesiąt ośrodków z całej Polski, Ukrainy i Białorusi.

W festiwalu brał udział nasz „Zamkowy Chór” i zespół wokalny „Oktet-Banol”, złożony z uczniów naszej szkoły. Nasi wykonawcy zachwycili publiczność śmiałym wykonaniem kilkunastu kolęd.


 2013-12-16

W sobotę 14.12. 2013 w opolskim Teatrze Ekostudio odbył się finał konkursu teatralno- językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego pt.: Pokaż język; Odkryj Szekspira, który wygrała Shakesreare’s Group z naszej szkoły !

Ku naszej ogromnej radości, w konkursie , w którym oceniano poprawność językową interpretacji sztuki  i jej wykonanie, warsztat aktorski, dykcję, pomysłowość, oryginalność i kreatywność; pokonaliśmy zespół Ikar z Zespołu Szkół  w Dobrzeniu Wielkim oraz McBeth Group z  Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opolu. i zespół Omega z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oleśnie.

W nagrodę, oprócz 4 dniowego  wyjazdu  do Brukseli, którego główną atrakcją będzie wizyta w Europarlamencie, wygraliśmy jednodniowe profesjonalne  warsztaty teatralne w teatrze Ekostudio w Opolu,  oraz  mnóstwo drobnych gadżetów.

 

Oto członkowie naszych zespołów:

FINALIŚCI  Shakespeare Group w składzie: Szymon Trębacz kl. II TL., Michał Cebula kl. II THE, Jolanta Miniewska oraz Mateusz Torbus, oboje z kl. IV TI -pod opieką Pani D. Wójcik, pokazaliśmy współczesną interpretację komedii „ Poskromienie Złośnicy”

oraz:

Krapkowiczanie: Agnieszka Kalińska, Justyna Gebauer ( obie z klasy III TL), Bartosz Gwiździł, kl 2TZ oraz Bartłomiej Dowhaniuk, kl. I TBI, pod opieką pani K. Dłubak, ze spektaklem „ Sen Nocy Letniej” w wersji klasycznej

The Castle Company pod opieką Pani T. Ralli, w składzie: Patrycja Dziony, Mateusz Józefczyk, z kl. I TL, Agata Nowińska , kl I TBI oraz Paweł Pawliczek, kl 1 TM, z przedstawieniem pt: „ Wieczór Trzech Króli”, również w wersji klasycznej.

zobacz zdjęcia
2013-12-13

Dnia 13.12.2013r.  w samo południe w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom XI Olimpiady Wiedzy o AIDS.
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła nasza uczennica Anna Bagińska z kl.III TE. Natomiast Monika Piecha z kL IV TE zajęła III miejsce, a Marta Myśliwiec otrzymała wyróżnienie. Nagrody (wszyscy uczestnicy otrzymali upominki) wręczała Pani Sabina Gorzkulla-Kotzot, wicestarosta krapkowicki.

Serdecznie gratulujemy.


 2013-12-12

Dnia 12-12-2013r. uczennice naszej szkoły brały udział w Powiatowym Turnieju Piłki Halowej. Nasza drużyna uległa tylko Liceum Ogólnokształcącym w Otmęcie.

Skład drużyny „Zamku”:

1.Magdalena Dziony

2. Magda Chrząszcz

3. Patrycja Dziony

4. Paulina Kołodziejek

5. Karolina Czerwionka

6. Izabela Oremek

7. Magdalena Nowicka

8. Oktawia Zając

9. Paulina Suchanek

10. Agnieszka Szwajnos

zobacz zdjęcia


 2013-12-11

Zamek w finale!!!

Trzy grupy teatralne z Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach zakwalifikowały się do finałowej rozgrywki Konkursu „Odkryj Szekspira”. Konkurs organizuje pani Danuta Jazłowiecka posłanka do Parlamentu Europejskiego. Wielki finał odbędzie się 14 .12. 2013 r. o godzinie 15;45 w teatrze Eko –Studio w Opolu .

Zapraszamy!!!!


 2013-12-11

Dnia 10-12-2013 r. po raz kolejny nasz uczeń Grzegorz Ludwa odebrał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. Nagrody wręczali Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski i Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik.

 zobacz zdjęcia


 2013-12-10

Martina Herdzin i Denis Michalik zostali laureatami II Powiatowej Olimpiady Ekologicznej, zajmując kolejno I i III miejsce. Tegoroczna edycja olimpiady odbywała się pod hasłem "Sortuj - bądź eko". Wręczenie nagród laureatom odbyło się 5 grudnia 2013 roku w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego.

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy!

zobacz zdjęcia


 2013-12-06

 ZAMEK LIDEREM !!!

 
W rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2013 roku nasza szkoła uplasowała się na 10 miejscu w województwie opolskim i 177 w Polsce! Wysoka lokata szkoły cieszy tym bardziej, że utrzymujemy ją trzeci rok z rzędu.
Jesteśmy JEDYNĄ w powiecie szkołą, która zapewniła sobie miejsce w tym prestiżowym rankingu. To nasz wspólny sukces Zamkowicze! Brawo!

Ranking wojewódzki

Ranking ogólnopolski


 2013-12-06

W dniu dzisiejszym (06-12-2013r) naszą szkołę odwiedził gość z Laponii, czyli Święty Mikołaj. Spotkał się z wszystkimi klasami, które były grzeczne, te niegrzeczne zresztą też odwiedził. Uczniowie otrzymali podarunki, a co niektórzy rózgi... :-)

zobacz zdjęcia
2013-12-06

            Grudzień to czas, w którym otwierają się serca ludzkie, to czas dobroczynności i ofiarności. Dnia 06-12-2013r. uczniowie naszej szkoły dali przykład takiej wrażliwości. Klasy 4 Tl i 3 Ti udały się z zebranymi prezentami do dwóch Domów Dziecka: w Krasnym Polu i Tarnowie Opolskim. Widok szczęśliwych dzieci to najlepszy prezent na zbliżające się święta. Otrzymaliśmy również podziękowania i życzenia od dyrekcji obu Domów Dziecka.

zobacz zddjęcia
2013-12-03

Matematyczna Liga Zadaniowa zaprasza uczniów ZSZ do rozwiązania zadań.

zadania na grudzeń
2013-12-03

Dnia 03-12-2013r. uczniowie naszej szkoły brali udział w III Obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. O godzinie 10.00 rozpoczęła się msza święta w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja, podczas której występował nasz Zamkowy chór. Następnie klasy pierwsze pod opieką mgr Elżbiety Szczepanik udały się do Krapkowickiego Domu Kultury.Po przywitaniu gości przez Starostę krapkowickiego Macieja Sonika, rozpoczęły się dalsze uroczystości.

zobacz zdjęcia
2013-12-02

 Dnia 20.11.2013r., po miesięcznej zbiórce maskotek uczniowie klasy 1D pod opieką p. Małgorzaty Koralewskiej oraz p. Katarzyny Musioł przekazali uczniom Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima 14 worków wypełnionych pluszakami. Po podliczeniu okazało się, że było ich ponad 600!

            Wręczenie maskotek nastąpiło podczas uroczystości pasowania pierwszaków na ucznia w ZSS, dlatego też atmosfera tam była wyjątkowa. Cudownie było widzieć radość i uśmiech na twarzach dzieci. Specjalnie dla przybyłych, swój występ powtórzył Michał, który zaśpiewał „Chodź pomaluj mój świat”.

            Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do zrealizowania Akcji Miś. W szczególności koordynatorom, czyli klasie 1D i 2C. Dzięki Wam ten świat jest piękniejszy!  :)

zobacz zdjęcia


 2013-11-29
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie "Opowiadania z historii Opolszczyzny"
Efektem ich pracy jest zbiór opowiadań, które można wypożyczyć w szkolnej bibliotece.
 2013-11-29

Dnia 29-11-2013r. klasy I Technikum uczestniczyły w lekcji przedsiębiorczości przygotowanej przez przedstawicieli  Banku Pakao.

zobacz zdjęcia
2013-11-29

W dniach 29-30.11.2013r. Grupa uczniów z szkół okolic Opola i Gliwic, w tym 4 uczniów ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach: Justyna Gebauer, Jessica Moritz, Nikola Taradejna i Dominik Golenia uczestniczyli w 2-dniowej podróży studyjnej do Berlina.

Wyjazd jest zakończeniem V edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej” organizowanego przez  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W programie uczestnicy zwiedzali główne zabytki, m.in.: Holokaust, Berlinesdom, brama Brandenburska. W programie było również spotkanie z politykami w Bundestagu.

Deszczowa aura nie popsuła humorów. Jarmarki i oświetlenia wprowadziły uczestników w świąteczny nastój. Jednogłośnie uznaliśmy wyjazd za najlepszą nagrodę.

Podczas projektu wzbogaciliśmy wiedzę z kunsztu przeprowadzonych wywiadów. 2-dniowych warsztatów w Zespole Producenckim „Pro Futura” przygotowały nas do przeprowadzenia wywiadów ze świadkami czasu.

Wiedzę o historii zdobytej w szkole uczestnicy mogli przeżyć w Berlinie, obejrzeć, te miejsca, które znane są im z telewizji oraz kartek w książkach i podręcznikach. Jest to inny poziom przyswajania sobie wiedzy z zakresu kultury, historii oraz polityki.

zobacz [pdf]

2013-11-28

Uczniowie 4THM /grupa mechaniczna/ uczestniczyli w szkolnych eliminacjach XL Olimpiadzy Wiedzy Technicznej pod patronatem Ministra Gospodarki. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Dawid Spyra i Emanuel Janocha.

Gratulujemy i życzymy dotarcia do finału
2013-11-28

Dnia 28-11-2013r. uczennice klasy III TE Magdalena  Dziony, Magdalena Ilka i Paulina Siołkowska wraz w opiekunami – nauczycielami historii wzięły udział w III edycji Wielkiej Powtórki z Historii organizowanej przez Uniwersytet Opolski. W pierwszej części wysłuchały wykładu dr hab. T. Ciesielskiego  - Rocznicowe obchody wielkich wydarzeń w dziejach Polski. XVIII, a następnie wzięły udział w warsztatach nt. - Od zwycięstwa pod Wiedniem po rozbiory Polski. Przyczyny upadku I Rzeczpospolitej i próby jej reformowania – zorganizowane  przez dr hab. M. Ujmę prof. UO. Opiekunowie  zaś wzięli udział warsztatach przygotowanych specjalnie dla nauczycieli.


 2013-11-28

Dnia 28-11-2013r. uczniowie klas Technikum brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”. Pod czujnym okiem mgr Anity Manek uczestnicy  rozwiązywali zadania konkursowe. Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Życzymy dobrych wyników.


 2013-11-27

 Spotkanie z policjantem

zobacz zdjęcia
2013-11-27


 2013-11-27
 27.11.2013 Wycieczka przedmiotowa z fizyki do Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Uczniowie klas: 3TE, 3TL, 3TZ, 3TI pod opieką mgr W. Schneider, mgr I. Bartkowiak, mgr M. Koralewskiej i mgr A.Rataj-Latka uczestniczyli w 2 godzinnym seansie z astronomii w ramach pogłębiania wiedzy z przedmiotu Fizyka. Dzięki aparaturze projekcyjnej można było na półkulistym ekranie zobaczyć wygląd nieba w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Podczas  2 godzinnych zajęć lekcyjnych ruchome projektory Słońca, Księżyca i planet ukazały wszelakie zmiany na niebie dziennym i nocnym związane ze zjawiskami na Ziemi i w jej sąsiedztwie.
 
 2013-11-25

            Dnia 25-11-2013r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny „Sowa”, którego koordynatorem była mgr Iwona Bartkowiak. W konkursie wzięły udział 4-osobowe drużyny z klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (ok. 120 osób).

            Każda z drużyn otrzymała do rozwiązania test składający się z 30 zadań zamkniętych. Mamy nadzieje, że zadania nie okazały się zbyt trudne i ze wielu z was zakwalifikuje się do, drugiego etapu.

Trzymamy kciuki.

zobacz zdjęcia

Nauczyciele matematyki.


 2013-11-25

Klasa II Tl w ramach zajęć z Wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, wzięła udział w konkursie „Nakręć się na wybory” wykorzystując metodę projektu. Celem jego jest zachęcenie społeczeństwa do udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Patronatem konkursu jest Minister Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Klas II TL nakręciła krótki film promujący wybory do parlamentu wg. scenariusza Szymona Trębacza. Film został wysłany do udziału w konkursie i czekamy na wyniki.

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/FvSWHnbRo-A?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


 2013-11-22

Dnia 22 listopada 2013 roku uczniowie klas pierwszych i drugich klas: II THE, I TL,I TBI, II A, I THE, II TI, II TL, II B, II D, I TM wraz z nauczycielami uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym „ I Ty możesz zmienić swoje życie” przedstawionym przez Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego.

Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego zajmuje się działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków. Pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom. Organizuje zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i edukacyjne dla rodziców. Prowadzi terapię oraz ośrodki ambulatoryjne i punkty konsultacyjne.

            Autorskie spotkanie profilaktyczne, które mogliśmy obejrzeć dotyczyło uzależnienia od narkotyków, alkoholu, przemocy było oparte na historiach życia i świadectwach osób, które były uzależnione. Pokazują one realia walki z samym sobą a także z otaczającą rzeczywistością, ale przede wszystkim ceny życia w wolności wewnętrznej, bez nałogów.

To spotkanie pokazało młodzieży, jak łatwo wejść w uzależnienie od substancji psychoaktywnych a także uzależnić się od określonych zachowań, rzeczy czy czynności.

zobacz zdjęcia


 2013-11-21

            Dnia 21-11-2013r. uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w koncercie zespołu „Globetrotters Band”. Muzycy zaprezentowali muzykę dawnej Łodzi, Łódź Filmową i wędrówkę po łódzkich pubach. Było również wiele konkursów, prób sił w graniu na instrumentach, a przede wszystkim dużo dobrej zabawy.

zobacz zdjęcia
2013-11-21

            Dnia 21-11-2013r. uczniowie klas IV uczestniczyli w spotkaniu  o okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 Zagadnienia związane z zajęciami w ramach projektu: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - OTWARTA FIRMA.

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna - praktyczne wskazówki specjalisty ds. rekrutacji.

 • Jak prawidłowo napisać list motywacyjny i CV?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, jak ich uniknąć?
 • Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna,jak się do niej dobrze przygotować?
 • Jakie są oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników?
 • Jak podnieść swoją wartość na rynku pracy?
 • Jakie są moje mocne i słabe strony w aspekcie poszukiwania pracy na wybrane stanowisko?
 • Jakie zasady etykiety obowiązują w miejscu pracy, dlaczego warto ich przestrzegać?

Zajęcia prowadziła Dominika Wojas
Manager ds. sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. rekrutacji

zobacz zdjęcia
2013-11-21

       Dnia 21.11.2013 roku trójka uczniów naszego "Zamku" Justyna Gebauer (3 TL), Agnieszka Kalińska (3 TL) i Mateusz Torbus (4 TI) wraz z opiekunem, nauczycielem historii, Panem  Marcinem Sułkowskim udali się na krapkowicką śluzę. Wywiadem z Panem Krystianem Klemensem rozpoczęli projekt:  "Śladami przeszłości - Historia śluzy w Krapkowicach".

zobacz zdjęcia
2013-11-19

Uczeń  Marek Seget został wyróżnieniony w finale II edycji wojewódzkiego konklursu: "Wiedzy o odnawialnych źródłach energii". Wyróżnienie otrzmał również Zespół Szkół Zawodowych  im.Piastów Opolskich w Krapkowicach.


 2013-11-14

Dnia 14-11-2013r. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia. W spotkanku uczestniczyły klasy czwarte Technikum. Uczniowie brali udział  warsztatach n/t „Wystąpień publicznych”, a następnie zapoznali się z ofertą uczelni. Wiadomości uzyskane podczas warsztatów z pewnością przydadzą się wkrótce na maturze ustnej.

zobacz zdjęcia


 2013-11-14

W dniu 14.11.2013 w naszej szkole odbyło się pierwsze z cyklu spotkań klas technikum ekonomicznego z pracownikami Urzędu Skarbowego w Krapkowicach.

Warsztaty  na temat „Zakładanie działalności gospodarczej i wybór formy opodatkowania./ karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy oraz podatek rozliczany na zasadach ogólnych/”, przeprowadziły Panie Halina Kud i Elżbieta Kocik.

Udział brały klasy II THE grupa ekonomistów oraz klasa III TE, młodzież pod okiem specjalistów mogła zapoznać się z bieżącymi przepisami oraz  sprawdzić się zadaniach praktycznych wypełniając dokumenty i deklaracje podatkowe.

 

Nad.

mgr Izabela Szywalska

zobacz zdjęcia

2013-11-12

Dnia 12-11-2013r.  w naszej szkole obchodzono Dzień Niepodległości. W uroczystym apelu brały udział klasy I i II technikum. W pierwszej części uroczystości, klasy drugie brały udział w konkursie na najlepiej zaśpiewaną pieśń patriotyczną. W drugiej cześć odbył krótki program artystyczny przygotowany przez klasę II THE wraz z wychowawcą klasy panią Joannę Włochowicz, przy udziale naszego zamkowego chóru.

Wyniki konkursu:

Pierwsze miejsce –    ex aequo   klasy II THE i II TL,

Drugie miejsce  -          ex aequo  klasy II TI i II TZ.

zobacz zdjęcia


 2013-11-11

            Dnia 11-11-2013r.  chór oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z okazji kolejnej rocznicy Dnia Niepodległości. Następnie delegacja wraz z opiekunem panią mgr inż. Agnieszką Podstawą, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy.

zobacz zdjęcia

zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości pana Macieja Migdał - pracownika UMiG w Krapkowicach


 2013-11-07

            Dnia 07-11-2013r. uczniowie Paweł Wylężek i Mateusz Torbus z VI Ti oraz Tom Płonka i Rafał Przybyła z III Tz uczestniczyli Wirtualnym Festiwal Historii. Konkurs ten został zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, a na jego potrzeby utworzono specjalną stronę internetową na której pojawiały się zadania do rozwiązywania. Uczniowie pod opieką nauczyciela historii mgr Marcina Sułkowskiego przez trzy godziny zmagali się z pytaniami, krzyżówkami i innymi formami zadań.

zobacz zdjęcia


 2013-11-05

Pierwsze sukcesy uczniów z Krapkowic w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej

Znane są już wyniki pierwszego, szkolnego etapu VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 
534 z prawie 7 tys. uczniów, którzy podjęli tegoroczne wyzwanie zmierzy się w etapie okręgowym. Jego zwycięzcy zawalczą o bezpłatne studia, staże, praktyki i cenne nagrody w marcowym finale, który odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki – Organizatora olimpiady.

Ponad pół tysiąca przyszłych logistyków z sukcesem pokonało pierwszy etap VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Awans do drugiego etapu wywalczyli ci, którzy najlepiej odpowiedzieli na 25 testowych pytań z zakresu podstaw logistyki oraz roli transportu i spedycji. Wśród nich znalazło się aż czworo reprezentantów Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach: Agnieszka Kalińska, Jarosław Korbiel, Mateusz Miler oraz Andrzej Siekiera.

W etapie okręgowym pozostały 132 szkoły ponadgimnazjalne – technika, ogólniaki i szkoły zawodowe ze 121 miast z całej Polski. Najliczniej reprezentowane jest województwo mazowieckie – do dalszych zmagań zakwalifikowało się stamtąd aż 84 uczniów, a z województwa opolskiego wystartuje ich łącznie 14.
Przed nimi miesiąc przygotowań do kolejnego starcia – w etapie okręgowym poprzeczka wędruje wyżej – 25 pytań testowych wielokrotnego wyboru i 50 punktów do zdobycia.

„Pokonanie prawie 7 tysięcy konkurentów to prawdziwy sukces, nie tylko zakwalifikowanych uczniów, ale także ich nauczycieli – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Logistyki. Trudno
o lepszą motywację do dalszej nauki i pracy. Udział w olimpiadzie to nie tylko walka o wynik, to szansa na dobry początek kariery zawodowej w logistyce oraz studia w prestiżowej uczelni logistycznej.”

Drugi etap odbędzie się 5 grudnia w kilkunastu ośrodkach okręgowych. Finał olimpiady, do którego zakwalifikuje się ścisła czołówka młodych logistyków, będzie miał miejsce tradycyjnie w Poznaniu, siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 7 marca. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
4 kwietnia 2014 r.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki
od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną, ocena praktyczna programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, stopnia ich zrozumienia
i przyswojenia przez uczniów oraz podnoszenie poziomu kształcenia. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu  zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Organizacja olimpiady na tak wielką skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie silne wsparcie partnerów biznesowych – sponsorów i fundatorów nagród. Złotymi Sponsorami VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są: Dachser, Marathon International Logistics, PPUH Agrobex, STILL Polska, TimoCom Soft- und Hardware GmbH. Sponsorzy Srebrni to: DPD Polska, JAS-FBG i Polski Komitet Narodowy EPAL. Do grona sponsorów dołączyła także Panopa Logistik Polska.

Patronat medialny nad olimpiadą objęły: Telewizja WTK, epoznan.pl, dlaStudenta.pl,
logistyka.net.pl, „Logistyka a Jakość”, „Nowoczesny Magazyn”, NM.pl, „TSL Biznes”,
 „Warehouse Monitor”, „Polska Gazeta Transportowa”, „Top Logistyk”, „Magazynowanie i Dystrybucja”, „Eurologistics”, Pracujwlogistyce.pl, Forumtransportu.pl, DobraLogistyka.pl, Spedycje.pl,
etransport.pl, LOG24.pl, e-logistyka.pl, Kierunki.net, Edukacja.net, Uczelnie.net

Nad.
Alicja Gruszczyńska

Rzecznik prasowy WSL

zobacz zdjęcia


 

 2013-11-04

Zapraszamy do Matematycznej Ligii Zadaniowej

Regulamin Ligii Zadaniowej

Zadania na listopad


 2013-11-04

Dnia 04-11- 2013r klasa II TL wraz z nauczycielem mgr Aliną Kornatkiewicz, w ramach zajęć z Pracowni Transportu Spedycyjnego, odwiedzili dwa zakłady Stacji Diagnostycznej: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POM”  i Stację Kontroli Technicznej PUH Kostyra. Dziękujemy właścicielom za możliwość zwiedzania ich zakładów. 

zobacz zdjęcia


 2013-11-04

Wyjazd do Opola do Centrum Kształcenia Języków Obcych

Wzorem lat ubiegłych, dnia 4 listopada 2013r. uczniowie klas: 4 TL, 4 TI, 4 TE, 3 TL, 3TI oraz 2 TH wraz z nauczycielkami języka angielskiego: Danutą Wójcik, Triandafilią Ralli i Katarzyną Dłubak, mieli okazję uczestniczyć w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu., prowadzonym w języku angielskim. Tym razem wykład z zakresu kultury zatytułowany „Sports in the United States” prowadził Pan Jeffrey Hamblen, wykładowca Centrum Kształcenia.

            Uczestnictwo w w/w wykładzie pozwoliło uczniom wzbogacić słownictwo z dziedziny sportu. Ponadto, uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się więcej na temat popularnych sportów w USA, ze szczególnym uwzględnieniem słynącego z brutalności  futbolu amerykańskiego i rodeo. Dodatkowym atutem wykładu było to, iż był on prowadzony przez rodowitego Amerykanina, dzięki czemu uczniowie mieli okazję usłyszeć amerykańską wymowę, a zasiadając w ławach audytoryjnych zamienili się na chwilę w prawdziwych studentów.

zobacz zdjęcia


 2013-10-31

Sprawdź listę podręczników

PODRĘCZNIKI [Doc]
2013-10-31

Zobacz listę tematów maturalnych z języka polskiego

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO [doc]


 

 2013-10-30

Przedsiębiorczość nie musi być nudna!

            Najczęściej przedsiębiorczość kojarzona jest z biznesem lub przedmiotem szkolnym. Większość ludzi nie zastanawia się, że jest ona związana z prawie każdą dziedziną życia, może dotyczyć oczywiście zdobycia zawodu, ale jest potrzebna też w relacjach  międzyludzkich.

Kto by pomyślał, że nasz uczeń połączy przedsiębiorczość z pasją reżyserowania filmów.

Gilbert Derlikiewicz, uczeń klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach zgłosił się do Konkursu  „Najlepsza interpretacja składnika kompetencji”.

Konkurs organizowany był przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie (ZPSB).

Organizatorzy konkursu wyłonili 8 zwycięskich zespołów z całej Polski, wśród nagrodzonych znalazł się również Gilbert Derlikiewicz zdobywając pierwszą nagrodę w województwie opolskim.

Laureaci konkursu zostali zaproszenie na trzydniowy pobyt w Szczecinie w dniach 23-25.10.2013, mogli uczestniczyć w trzech wycieczkach, rejsie statkiem, wycieczce po Szczecinie, jak również wycieczce do Zakładów Chemicznych w Policach, gdzie zapoznali się z zakresem działalności zakładu, planami rozwoju i zasięgiem przedsiębiorstwa.

Podczas pobytu uczniowie brali udział w lekcji: "Przedsiębiorczość na wesoło".

Nagrodzony film można zobaczyć na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach www.zamek.krapkowice.pl .

Zachęcamy wszystkich do poszukiwania talentów i rozwoju własnej przedsiębiorczości, nie tylko zawodowej, bo warto :).

zobacz zdjęcia

 

 mgr Jolanta Szwed

 
2013-10-29

Wojewódzki konkurs wiedzy o odnawialnych źródłach energii


 2013-10-24

Śladami kultury niemieckiej

zobacz [pdf]

2013-10-23

Dnia 23-10-2013r. uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami wybrali się do Teatru Śląskiego w Katowicach na inscenizację „Zbójców” Fryderyka Schillera. Młodzież bardzo ciepło przyjęła przedstawienie, zrealizowane we współczesnej formie. Organizatorem corocznych wyjazdów do Teatru jest nauczycielka języka polskiego mgr Aleksandra Galli. 

zobacz zdjęcia


 2013-10-21

W dniu 21.10.2013 Klasy III Technikum Ekonomicznego oraz grupa ekonomistów z klasy II THE wraz z opiekunem mgr Mariolą Bujak w ramach wycieczki zawodowej odwiedziła Urząd Skarbowy w Krapkowicach.  Po przywitaniu przez Panią Naczelnik Rutę Małek –Kubilas, głos zabrała Pani Halina Kud, która  w przystępny sposób opowiadała o podatku od towarów i usług VAT oraz VAT UE .Dzięki niej, uczniowie mogli bardziej zrozumieć  różnice pomiędzy VAT-em należnym a VAT-em naliczonym, poznali również  jakie stawki tego podatku aktualnie obowiązują. Na zakończenie  trzeba było zmierzyć się z  zadaniem praktycznym i sporządzić deklarację podatkową VAT-7, oraz informację VAT-UE. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają w przyszłości w praktyce np. prowadząc swoją działalność gospodarczą.

Wstępnie umówiliśmy się z pracownikami Urzędu Skarbowego na spotkania cykliczne np. dotyczące wyboru formy opodatkowania przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatkach od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowała:
mgr Izabela Szywalska

zobacz zdjęcia


 2013-10-18

 Program: "Uczenie się przez całe życie" - relacja z pobytu w Wielkiej Brytanii mgr Danuty Wójcik

Poniżej znajdują się dwa artykuły dotyczące mojego pobytu w Anglii. Pierwszy, a raczej jego okrojona wersja, pt.: "Ciągle się uczymy"- ukazał się w Tygodniku Krapkowickim z dn.08.10.2013. Ten artykuł napisałam sama. Drugi, pod żartobliwym nieco tytułem: "Angielska przygoda..." ukazal się w Nowinach; napisał go Szymon Kliszewski. Ukazał się również 08.10.2013.

artykuł nr 1

artykuł nr 2

Zobacz zdjęcia

 mgr Danuta Wójcik
2013-10-16

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia  -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć  – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji.

Każdego roku u około 400,000 Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane NZK, z czego w ok. 350,000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe NZK poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100,000 istnień ludzkich w Europie rocznie.

“Niestety jedynie niewielki odsetek osób, u których występuje nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem otrzymuje pomoc wystarczająco szybko, aby przeżyć” mówi Professor Maaret Castrén, Karolinska Institutet, Szwecja, przewodnicząca ERC.

Tymczasem resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest łatwiejsza niż większość ludzi uważa. Pokazuje to między innymi interaktywny film edukacyjny „Nagłe zatrzymanie krążenia”:

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Widz nie tylko śledzi akcję filmu, ale może aktywnie w niej uczestniczyć poprzez dokonywanie wyborów prawidłowych wariantów pierwszej pomocy. Dzięki temu łatwiej zapamiętać prawidłowy algorytm udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem. Pamiętaj jednocześnie, iż w celu opanowania techniki udzielania pierwszej pomocy warto skorzystać z darmowych, organizowanych przez liczne stowarzyszenia i fundacje - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!


 2013-10-15

Dnia 15-10-2013r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.

Specjalny program artystyczny przygotowała klasa III TL wraz z wychowawcą mgr Dorotą Deć i nauczycielem języka polskiego mgr Aleksandrą Rataj - Latka. Wzorowana na gali rozdania Oskarów, zamkowa Gala Złotych Jabłek uhonorowała nauczycieli za szczególne cechy i umiejętności. Były również życzenia i drobne upominki przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

 

zobacz zdjęcia
2013-10-14

Kilkuosobowe grono  nauczycieli Zamku uczciło święto Edukacji Narodowej w niecodzienny sposób, mianowicie wzięło udział w spływie kajakowym z Komornik do Krapkowic. Taki rodzaj spędzenia czasu wolnego jest nie lada atrakcją i pozwala zrelaksować się przed ciężką pracą. Informujemy, że wszyscy biorący udział w spływie nauczyciele cało i zdrowo dotarli do celu i już mogą pracować w pocie czoła z Naszą kochaną młodzieżą .

zobacz zdjęcia
2013-10-14

            Dnia 14-10-2013r. w M-GOKSiR w Zdzieszowicach odbyła się uroczystość z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Na zaproszenie starosty krapkowickiego Macieja Sonika do Sali kinowej przybyli nauczyciele ze szkół powiatu krapkowickiego. Rozdano nagrody starosty, którą otrzymała m.in. mgr Bożena Szady – Migdał oraz nagrody dyrektora szkoły.

            Uroczystość uświetnił występ zespołu znanego aktora Piotra Polka, który przedstawił piosenki ze swojej płyty Polk in Love.

zobacz zdjęcia


 2013-10-11

Dnia 11-10-2013r.  uczniowie klas logistycznych wzięli udział w etapie szkolnym

VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej”. Test rozwiązywały klasy II TL, III TL, IV TL, pod czujnym okiem mgr Izabeli Szywalskiej i mgr Aliny Hornatkiewicz.

zobacz zdjęcia


 2013-10-10

Dnia 10-10-2013r. uczniowie klas IV TL, IV TE i IV THM uczestniczyli w zwiedzaniu centrum logistycznego LKW WAKTER mieszczącego się w Wiedniu.

Po zapoznaniu się z ofertą odbycia praktyki lub podjęcia pracy, nastąpiła prezentacja działalności zakładu połączona z jego zwiedzaniem. Trzeba przyznać że oferta była bardzo kusząca i kilku uczniów przystąpi do odbycia praktyk.

Uczniowie wykorzystując wolny czas, mogli również obejrzeć zabytki uroczej stolicy Austrii.

Opiekunami uczniów byli dyrektorzy szkoły mgr Wolfgang Schneider i mgr Bożena Szady - Migdał oraz mgr Małgorzata Schneider, mgr Izabela Szywalska i mgr Tomasz Micek.

zobacz zdjęcia


 2013-10-09

W dniu 09.10.2013 w auli naszej szkoły odbyły  się wykłady prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Temat: "Różnorodne możliwości inwestowania na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych" przedstawił mgr inż. Marek Maleika, natomiast wykład " Ciemne strony internetu"- mgr Łukasz Fiebich (doktorant pedagogiki).

W zajęciach uczestniczyły klasy: 1 TL, 1 THE, 2 THE, 2 TL, 3 TL, 3 TE, 4 TL, 4 TE.

zobacz zdjęcia


 2013-10-03

3 października uczniowie klasy II Tl i III F w ramach lekcji z wychowania fizycznego brali udział w zajęciach rekreacyjnych na kajakach po Osobłodze. Taki rodzaj rekreacji ruchowej bardzo przypadł do gustu wszystkim uczestnikom i w najbliższym czasie, o ile pogoda na to pozwoli, będą korzystali z tego rodzaju  zajęć.

zobacz zdjęcia
2013-10-01

Dnia 01-10 – 2013r. uczniowie klasy IV Ti wraz z wychowawcą mgr inż. Agnieszką Podstawą i opiekunem mgr inż. Patrykiem Kowol zwiedzali siedzibę  Google  w Krakowie.

zobacz zdjęcia


 2013-09-26

Dnia 26-09-2013r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli jako wolontariusze w „I Wojewódzkich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Nornic Walking pod patronatem Burmistrza Krapkowic”. Organizatorami zawodów były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. Nasi uczniowie po wcześniejszym szkoleniu służyli pomocą organizatorom oraz opiekowali się uczestnikami.

Uczniowie biorący udział w wolontariacie:

 

1. Magdalena Wójcik             - 3 TI,

2. Adrian Kozów                   - 3 TI,

3. Katarzyna Marecka            - 3 TI,

4.Adrian Kozubek                 - 3 TI,

5. Grzegorz Polniak               - 3 TI,

6. Paulina Kołodziejek           - 3 TE,

7. Magdalena Dziony             - 3 TE,

8. Milena Sorichta                  - 3 THM,

9. Tomasz Ochlast                  - 4 TI,

10. Damian Wojtyra               - 4 TL,

11. Dariusz Konieczko           - 4 TL,

12. Łukasz Staniszewski        - 4 TL,

13. Amadeusz Sadko             - 4 TL,

14. Martin Kollek                   - 4 TL,

15. Iza Foremek                     - 3 TZ,

16. Patrycja Wiśniewska        -3 TZ,

17. Agnieszka Szwajnos        - 2 TZ.

zobacz zdjęcia
2013-09-24

Dnia 23-09-2013r.  klasa III TZ, w ramach realizacji projektu: „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego” odbyła szkolenie BHP. Uczestniczyli  w nich uczniowie zakwalifikowani na praktyki zorganizowane w ramach w/w projektu.

zobacz zdjęcia
2013-09-24

Uczniowie klasy IV THM 24 września uczcili obchody Dnia Ziemi ciężką pracą i uporządkowali szkolne boisko oraz teren przyległy do naszego zamku.

Nasi maturzyści zebrali mnóstwo śmieci, a w zebranych workach  można było znaleźć prawie wszystko. Taki niechlubny obrazek nie jest miłą wizytówką naszego miasta i odstrasza tych, którzy chcieliby spędzić trochę wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 Dlatego Drogi Uczniu, pamiętaj, kulturalnych ludzi posprzątanie po sobie nie trudzi :-)

zobacz zdjęcia
2013-09-23

Dnia 19-09-2013r, nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic w ramach projektu: „Historia lokalna”. Spotkanie miało miejsce na stopniu wodnym /śluzie/ w Krapkowicach. Zwiedzaliśmy stopień wodny, jaz i elektrownie wodną oraz wysłuchaliśmy prelekcji pana Krystiana Klemensa na temat „Odra – arteria Krapkowic”.

zobacz zdjęcia


 2013-09-20

Zobacz plan obchodów Święta Szkoły

Plan dnia

zobacz zdjęcia
2013-09-18

We wrześniu uczennice  Magdalena Nowaczyk, Angelika Gajda (kl. IV TE) oraz Justyna Gebauer (kl. III TL)  uczestniczyły w konkursie „Ślady niemieckości w Twoim regionie” . Uchwyciły w obiektywie aparatu fotograficznego ślady szeroko pojętej niemieckości w wymiarze materialnym i niematerialnym w zamieszkałym przez uczennice regionie.  

Organizatorem konkursu jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce

zobacz więcej [pdf]
2013-09-17

Dnia 17-09-2-13r. w naszej szkole odbyło się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych. Zebranych rodziców przywitała pani wicedyrektor Bożena Szady-Migdał, dziękując za wybór naszej szkoły. Następnie głos zabrała pedagog szkoły pani Julita Bąk-Miler, zapoznając z możliwościami uzyskania pomocy socjalnej w szkole oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Administrator sieci mgr Leszek Ludwikowski przedstawił natomiast działanie elektronicznego dziennika Librus.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom wielu sukcesów w nauce i przyjemnego spędzenia czasu w naszej szkole.

zobacz zdjęcia


 2013-09-02

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
2 WRZESNIA 2013

9.00 – Msza Św. rozpoczynająca rok szkolny
10.00 – Przejście do szkoły:

Klasy pierwsze – wspólne spotkanie w auli szkolnej, podział na klasy, przedstawienie wychowawców
Klasy starsze – udają się do sal na spotkanie z wychowawcą

zobacz zdjęcia


 Archiwum 2011/2012
Archiwum 2012/2013
Archiwum 2013/2014
Archiwum 2014/2015
Archiwum 2015/2016
Archiwum 2016/2017
Archiwum 2017/2018
Archiwum 2018/2019
Archiwum 2019/2020
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft