Gabinet

Gabinet fizyki i astronomii znajduję się w sali nr 15 gdzie odbywają się przede wszystkim zajęcia z fizyki i astronomii.
W sali została zawieszona dekoracja obrazująca Układ Słoneczny mający na celu przedstawienie i utrwalenie uczniom wiedzy dotyczącej kolejności i wielkości planet wchodzących w jej skład.

Do sali dołączone jest zaplecze fizyczne, w którym znajduje się niezbędny sprzęt za pomocą, którego wykonywane są doświadczenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych .

Podczas lekcji wyświetlane są filmy dydaktyczne, których głównym zadaniem jest lepsze przyswojenie wiedzy.


W galerii zamieszczone zdjęcia przedstawiają przygotowanie dekoracji przez uczniów z klas 3 TE, 2C i 2A.