Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Aktualności - Zajęcia w szkole zostają zawieszone od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania

Drodzy Rodzice i uczniowie
Ze wzgl?du na specyfik? naszego terenu i sytuacj? epidemiologiczn? w kraju i Europie po posiedzeniu komisji bezpiecze?stwa, decyzj? Starosty Krapkowickiego zaj?cia w szkole zostaj? zawieszone od dnia 11 marca 2020 r. do odwo?ania. Klasy Bran?owe od dnia jutrzejszego udaj? si? do pracodawcy.
Wszelkie szczegó?y zostan? ustalone w dniu jutrzejszym i podane do wiadomo?ci poprzez dziennik librus oko?o godziny 12.
Nauczyciele przygotuj? w najbli?szych dniach platform? e-learningow?, aby uczniowie mogli kontynuowa? nauk? zdalnie.
Prosz? ?ledzi? wiadomo?ci w dzienniku librus.

Z Powa?aniem
Dyrekcja Szko?y


 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft