Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Aktualności - Nowoczesna pracownia grafiki komputerowej 3D MAX od dzisiaj w Zamku

Oficjalnie komputery zosta?y dzisiaj odpalone przez Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz Dyrektora naszej szko?y Pana Wolfganga Schneider.

Zakup sprz?tu, który b?dzie wykorzystywany podczas zaj?? na kierunku technik informatyk, zosta? sfinansowany z projekty realizowanego przez Powiat Krapkowicki pn. " Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim".

To ju? kolejna, profesjonalna pracownia zawodowa w naszej szkole. Dzi?ki temu kszta?cimy uczniów na wysokim poziomie, który potwierdzaj? wyniki egzaminów zawodowych oraz osi?gni?cia na olimpiadach przedmiotowych.


 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft