Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Aktualności - Odszed? wieloletni nauczyciel i dyrektor naszej szko?y

Z ogromny ?alem zawiadamiamy o ?mierci wieloletniego nauczyciela i dyrektora naszej szko?y ?.p. Stanis?awa Woryny.

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? we wtorek, 14 stycznia w Ko?ciele pw. Wniebowzi?cia NMP w Otm?cie.

11.00 Ró?aniec
11.30 Msza pogrzebowa

Nast?pnie odb?dzie si? ceremonia na Cmentarzu Komunalnym w Krapkowicach.


 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft