Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Aktualności - Kwalifikacja wojskowa

Starostwo Powiatowe informuje, że w dniach od 4 kwietnia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. na terenie Powiatu Krapkowickiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegają:

 

  1. mężczyźni urodzeni w 1999r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
    1. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b.zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.    kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5.            osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (w tym również kobiety).

 

W związku z powyższym informujemy o :

1. obowiązku stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w terminie określonym  na wezwaniu;

2. dokumentacji jaką musi dostarczyć i posiadać osoba stająca do kwalifikacji wojskowej tj.:

a. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b.aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

c. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

d.dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

e.dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

f. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Piętka – Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krapkowicach – tel. 77 40 74 333.


 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft